Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Sustainable urban distribution transport

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för farkost och flyg
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Syfte och mål

Projektets mål har varit bidra till utvecklingen av konstruktionslösningar för framtida transportlösningar i staden med fokus på minskad chassivikt, minst 50%, genom att utnyttja fiberkompositer med hög grad av funktionsintegration. Motivet för en sådan drastisk viktminskning kommer av det ökande behovet av utsläppsfria fordon med elektriska och/eller hybrid-drivlina. Högre batterikapacitet resulterar i kraftigt förbättrad batteriutnyttjande och därmed en bättre affär för Scanias kunder.

Resultat och förväntade effekter

Genom projektet har medvetenheten hos den mottagande organisationens utvecklingsavdelningar om lättviktslösningar och kompositers möjligheter ökat. Detta har åstadkommits genom en seminarieserie med olika teman kring kompositmaterial såsom, beräkning, tillverkning, livscykelanalys etc. Projektet har på detta sätt skapat en gemensam kunskapsbas hos de utvecklingsgrupper som deltagit.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes med två huvudsakliga delar. Dels anordnade Dr Burman en seminarieserie med olika teman kring kompositer och vidare cirkulerade han i perioder om 6-8 veckor hos olika utvecklings-, konstruktions och beräkningsgrupper. Vid varje sådant stop diskuterades potentiella lösningar för relevanta produkter och där det bedömdes lämpligt initierades utvecklingsprojekt antingen med stöd av studenter (examensarbeten/internship) eller internt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-06561

Statistik för sidan