Sustainable urban distribution transport

Diarienummer 2015-06561
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för farkost och flyg
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - februari 2018
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Projektet avser presentera en konstruktionslösning för en citylogistiksbil där vikten reducerats med 50%. Detta uppnås genom utnyttjande av fiberkompositmaterial som genom rationella produktionsmetoder av stora delar erbjuder möjligheter till färre delar och därigenom färre fogar samt funktionsintegration. Vidare avser projektet skapa en gemensam kunskapsplattform för framtida utveckling av lättviltslösningar med kompositmaterial hos Scania. Detta åstadkoms genom en föreläsningsserie och tematiska workshops i ämnet konstruktion och tillverkning av kompositer.

Förväntade effekter och resultat

Konceptuell design av ett fordon för citylogistik med minst 50% viktsreduktion. För Scania innebär detta en strategisk viktig fördel. Detta projekt kommer involvera resurser från ett flertal R/D grupper inkluderande material, konstruktion, chassi och buss. Föreläsningsserien där ämnen som lättviktsdesign, kompositmaterial, produktions metoder mm diskuteras resulterar i ökad förståelse hos deltagarna för utmaningar och möjligheter med nyttjandet av fiberkompositer.

Planerat upplägg och genomförande

Den mottagande organisationen är Scanias Materialgrupp (UTM). Dr. Burman kommer rotera på månatlig basis hos flera grupper främst konstruktions- och utvecklingsavdelningar. Detta innebär möjlighet till engagemang i ett flertal pågående projekt med lättviktsfokus. Denna rotation innebär vidare en möjlighet för Dr. Burman att förstå Scanias organisations och arbetsstruktur. Detta innebär en fördel i utvecklingen av ett lättviktschassi som i hög grad innebär multidisciplinär förståelse.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.