SURVEYOR: Undersökning av ventilationssystem i gjuterier med robotar och stationära sensorer

Diarienummer 2017-05468
Koordinator Örebro universitet - Institutionen för naturvetenskap och teknik
Bidrag från Vinnova 498 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM
Ansökningsomgång STRIM - gruv och metallutvinning

Syfte och mål

Ventilationssystem är mycket viktiga, i gjuterier, gruvor och andra arbetsmiljöer. Trots det har ännu inga övervakningstekniker som fångar komplexiteten i inomhusventilation utvecklats. SURVEYOR utvärderar huruvida det är möjligt att konstruera ett system för att karaktärisera ventilation, som med hjälp av en mobil robot, statiska sensorer och avancerad statistisk modellering bygger "ventilationskartor". Sådana kartor modellerar luftflöden inomhus med en detaljnivå som inte är möjlig med nuvarande tekniker.

Förväntade effekter och resultat

SURVEYOR kommer att utveckla en prototyp av detta hybrida ventilationskaraktäriseringssystem (med statiska och mobila sensorer). Prototypen kommer att tillhandahålla en exakt modell av luftflöden inomhus (d.v.s. en ventilationskarta) där variabler såsom lufthastighet och -riktning kan skattas på olika platser.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet utvecklas i tre faser. Först kommer hårdvara för mätning att förberedas och ett initialt test kommer att utföras. Den andra fasen innehåller dataanalys och algoritmutveckling - till exempel en jämförelse mellan konventionell flödesstatistik och ventilationskartorna. I den tredje fasen ska systemet förbättras utifrån återkoppling från slutanvändare och analys från en andra installation.

Externa länkar

https://mro.oru.se/projects/surveyor/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.