SURPRICE-assistans

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Centrum för transportstudier
Bidrag från Vinnova 860 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - juli 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01171

Statistik för sidan