SURPRICE Support

Reference number
Coordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Centrum för transportstudier
Funding from Vinnova SEK 860 000
Project duration April 2009 - July 2014
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-01171

Page statistics