Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SuRF-LSAM: Developing Sustainable Resilient circular economy microFactories with LSAM

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Chalmers Tekniska Högskola Inst f Tekn ekonomi & organisation
Bidrag från Vinnova 8 999 969 kronor
Projektets löptid maj 2023 - maj 2026
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Syfte och mål

SuRF-LSAM lägger grunden för morgondagens globala nätverk av cirkulär ekonomi mikrofabriker genom följande mål: 1) implementera en cirkulär ekonomi LSAM (storskalig additiv tillverkning) mikrofabrikskoncept i Portugal och Sverige, 2) öka återvinningen av polymeravfallsmaterial till sekundära råvaror för LSAM, 3) minska material-, energi- och annan resursanvändning genom en optimerad LSAM-process, 4) förlänga livslängden för produkter och produktionssystem genom LSAM av nya komponenter, och 5) underlätta skapandet av ett LSAM-mikrofabriksnätverk.

Förväntade effekter och resultat

Projektet väntas ha följande effekter: 1) minskad transportklimatpåverkan, 2) minskad användning av jungfruliga polymerer, 3) minskade ledtider och tider till marknaden, 4) minskade produktions- och leveranstider; vilket kommer att leda till ökad cirkuläritet och konkurrenskraft i svensk tillverkning pga a) ökad användning av återvunnet avfallsmaterial och b) implementering av ett cirkulär ekonomi nätverk av mikrofabriker koncept. Sammanfattningsvis kommer projektet att digitalt omvandla tillverkning för en mer hållbar och cirkulär framtid (SDG 9,11,12,14).

Planerat upplägg och genomförande

Under ledning av Chalmers tekniska högskola löper SuRF-LSAM från maj 2023 till maj 2026 och har en total budget på 29 Mkr (9 Mkr i bidrag från Vinnova). Det har fem arbetspaket: Projektledning, Supply Chain & Sustainability, Material & Process Karakterisering, Material & Process Analys och Microfabrik Nätverk Implementering. Svenska partners är RISE, Adaxis, Add:North, Artex, Brandworks, Ekbacken Studios, PaperShell och The Industry Sweden, och portugisiska partners är AGIX, Instituto Politécnico de Leiria, Ocean Tech Hub, Penimar, ScalesOceans och University of Coimbra.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 maj 2023

Diarienummer 2023-00866

Statistik för sidan