Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SubTechSweden

Diarienummer
Koordinator TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI - Marina System
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Huvudsyftet med projektet var att etablera ett nav som ger stöd till svenska aktörer inom undervattensteknikområdet. SubTechSweden har som mål att informera och väcka intresse på politisk nivå för att som slutmål etablera ett forskningsprogram inom undervattensteknikområdet. SubTechSweden har som mål att visa att vi har en samhällsroll att fylla och att vi kan hjälpa till att lösa flera samhällsutmaningar som Sverige och världen står inför. Slutligen var målet att utforma en ny Agenda och den här gången riktad mot beslutsfattare och politiker. Alla dessa mål uppfylldes.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom SubTechSweden har vi lyckats samla svenska aktörer inom undervattenstekniska området. Politiker och myndigheter har informerats och är medvetna om SubTechSwedens existens och agenda och hur SubTechSweden kan bidra till att lösa samhällsutmaningar. En ny Agenda har tagits fram som ligger till grund för det framtida arbetet. Förväntad effekt är att det etableras ett framtida forskningsprogram, att det råder politisk samsyn, att kompetenstillväxten säkras, och att det växer fram fler undervattenstekniska konstellationer.

Upplägg och genomförande

Vinnova-projektet har haft till uppgift att stötta SubTechSwedens i det dagliga arbetet. En fast arbetsgrupp med en bred representation från akademi, myndigheter och företag med verksamhet spridda över Sverige har mötts i genomsnitt en gång i månaden för att arbeta med att utveckla mål och visioner samt den nya agendan. En workshop har anordnats för att samla svenska aktörer inom undervattensområdet för att utveckla och förankra agendan. En styrgrupp med representation från svensk industri har slutligen fått ge råd och vägledning om agendans slutliga utformning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04846

Statistik för sidan