SubTechSweden

Diarienummer 2016-04846
Koordinator TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI - Marina System
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2019
Status Pågående

Syfte och mål

I många avseenden är undervattensdomänen ett okänt område trots att den erbjuder nyttor inom resursutvinning, säkerhet, infrastruktur och miljöarbete, men även sysselsättning, exportintäkter och tillfällen till rekreation. Sverige har ett relativt stort antal aktörer inom undervattenssektorn med nischade specialiteter. Likaså håller forskningen vid universiteten och högskolorna hög internationell kvalité. Syfte och mål med Agendan - SubTechSweden - är att samla och stärka området samt att skapa ökad konkurrenskraft för aktörer i Sverige.

Förväntade effekter och resultat

Inom två år skall området vara formerat. Antal samarbeten skall ha ökat och nya tvärdisciplinära ´bryggor´ etablerade mellan olika svenska aktörer. Nya värden skall ha skapats genom ett ökat samarbete mellan akademi, institut och företag. Förutsättningarna för finansiering av undervattensteknisk innovation skall vara utredd och ett förslag på finansieringsform skall vara framtagen. En koordinerad utbildningsplan skall tas fram som syftar till att öka tillgången på kompetent personal med goda kunskaper om den unika miljö som de svenska haven utgör.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet kommer att genomföras i bred samverkan med svenska aktörer från akademi, institut, företag och myndigheter. Inom SubTechSweden kommer arbetsgrupper att etableras med fokus på att nå målresultaten. Arbetet kommer att ledas av en styrelse. Det dagliga arbetet kommer att utföras av projektledaren. Till SubTechSweden kommer en utomstående styrgrupp att kopplas för att stötta styrelsen.

Externa länkar

Den Nationell Innovationsagenda för Undervattensteknik, NRIA-U.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.