Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Styvare konstruktionsmaterial för lättvikt

Diarienummer
Koordinator FLEXPROP AB
Bidrag från Vinnova 475 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för SIP LIGHTer

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att ta fram ett styvare CFRP material till ett kommersiellt acceptabel pris vilket har uppnåtts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det nya materialet kommer att öppna en marknad för större geometristyrane grippers.

Upplägg och genomförande

Fibern har vävts till en matta som sedan har konsoliderats till olika plastmaterial. Dessa plattor har provats på olika sätt för att fastställa materialegenskaper och bearbetningsmöjligheter. Inom ramarna för projektet har också tillverkats demonstratorer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 maj 2017

Diarienummer 2016-04332

Statistik för sidan