Styvare konstruktionsmaterial för lättvikt

Diarienummer
Koordinator FLEXPROP AB
Bidrag från Vinnova 475 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt - ht 2016

Syfte och mål

Syftet var att ta fram ett styvare CFRP material till ett kommersiellt acceptabel pris vilket har uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Det nya materialet kommer att öppna en marknad för större geometristyrane grippers.

Upplägg och genomförande

Fibern har vävts till en matta som sedan har konsoliderats till olika plastmaterial. Dessa plattor har provats på olika sätt för att fastställa materialegenskaper och bearbetningsmöjligheter. Inom ramarna för projektet har också tillverkats demonstratorer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.