Strategiska innovationsprogrammet för SIP LIGHTer

Det strategiska innovationsprogrammet samlar parter för att genom forskning och innovation sprida industriell tillämpning av lättviktsteknik. Här listas ansökningstillfällen inom utlysningen.

Lättare produkter ger högre energieffektivitet

Området lättvikt, SIP LIGHTer, omfattar både material- och konstruktionsteknik och ger lösningar till lättare produkter som i sin tur leder till lägre resursbehov och högre energieffektivitet.

Lättvikt, ett svenskt styrkeområde

Lättviktsområdet är en styrka för Sverige och dess högteknologiska industri. I Sverige finns många globalt framgångsrika företag inom bland annat flyg och fordon, en stark metallindustri och en skogssektor inom vilken nya produkter och tillämpningar tas fram. Förmågan att utveckla världsledande kompetens inom lättviktsområdet bidrar till att stärka industrins konkurrenskraft och gör en nationell, svensk kraftsamling kring lättvikt nödvändig.

Det strategiska innovationsprogrammet för lättvikt, SIP LIGHTer, styr mot mål inom miljö, tillväxt och innovationseffektivitet där svenska produkter och lösningar framgångsrikt ska nå slutkunder. Programmet har som mål att uppnå lägre vikt till lägre kostnader, att utvecklingstiderna ska kortas och att nya, innovativa lösningar ska tas fram. Detta uppnås genom satsningar inom bland annat forskning, kompetensuppbyggnad samt test och demo.

Öppna ansökningstillfällen

15 dagar kvar
Stänger om 15 dagar

SIP LIGHTer: Samverkansprojekt för hållbarhet och konkurrenskraft

Stänger om 15 dagar

För projekt och studier som stärker hållbarhet och konkurrenskraft inom lättviktsområdet med hjälp av branschöverskridande samverkan.

Kontakt

Cecilia Ramberg

Programchef

+46 70 780 60 52

Claes de Serves

Handläggare

+46 8 473 32 21

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 25 april 2019

Lättviktsteknologi: Genomförbarhetsstudier och forsknings- och innovationsprojekt

Stängde 25 april 2019

Utlysningen riktar sig till företag, institut, universitet, högskola och andra juridiska personer med verksamhet i Sverige. Syftet med utlysningen är att stärka svensk konkurrenskraft inom lättviktsteknologi.

Stängd
Stängde 21 juni 2018

LIGHTer - branschöverskridande samverkan

Stängde 21 juni 2018

Stärker svensk konkurrenskraft inom lättviktsteknik och bygger nya lösningar utifrån branschöverskridande samverkan.

Stängd
Stängde 4 september 2017

Lättviktsteknik i industriella tillämpningar

Stängde 4 september 2017

Erbjudande för att skapa branschöverskridande ny kunskap och snabbt få ut lättviktsteknik i industriella tillämpningar.

Stängd
Stängde 15 mars 2016

Strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt, Förprojekt våren 2016

Stängde 15 mars 2016

Strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt, Förprojekt våren 2016

Stängd
Stängde 10 mars 2015

Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt - våren 2015

Stängde 10 mars 2015

Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt - våren 2015

Senast uppdaterad 30 juni 2020

Sidansvarig: Claes de Serves

Diarienummer 2014-06237

Statistik för sidan