Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt

Det strategiska innovationsprogrammet samlar parter för att genom forskning och innovation sprida industriell tillämpning av lättviktsteknik. Här listas ansökningstillfällen inom utlysningen.

Lättare produkter ger högre energieffektivitet

Området lättvikt omfattar både material- och konstruktionsteknik och ger lösningar till lättare produkter som i sin tur leder till lägre resursbehov och högre energieffektivitet.

Ett svenskt styrkeområde

Lättviktsområdet är en styrka för Sverige, med sin starka metallindustri och många globalt framgångsrika företag inom bland annat flyg och fordon. Sveriges förmåga att utveckla världsledande kompetens inom lättviktsområdet bidrar till industrins konkurrenskraft och gör en nationell kraftsamling kring lättvikt nödvändig.

Programmet drivs av Lighter

Programmet drivs av Lighter, en nationell och branschöverskridande lättviktsarena där organisationer samarbetar för att utveckla teknologier, testmiljöer och människor.

Programmet styr mot mål inom miljö, tillväxt och innovationseffektivitet genom kompetensutveckling och att svenska produkter framgångsrikt når slutkunder. Målet är att uppnå halverad vikt, kostnad och utvecklingstid genom insatser inom bland annat forskning, kompetensuppbyggnad samt test och demo. 

Läs mer om programmet

Kontakt

Cecilia Ramberg

Programchef

+46 70 780 60 52

Cecilia.Ramberg@swerea.se

Claes de Serves

Handläggare

+46 8 473 32 21

claes.deserves@vinnova.se

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 21 juni 2018

LIGHTer - branschöverskridande samverkan

Stängde 21 juni 2018

Stärker svensk konkurrenskraft inom lättviktsteknik och bygger nya lösningar utifrån branschöverskridande samverkan.

Stängd
Stängde 4 september 2017

Lättviktsteknik i industriella tillämpningar

Stängde 4 september 2017

Erbjudande för att skapa branschöverskridande ny kunskap och snabbt få ut lättviktsteknik i industriella tillämpningar.

Stängd
Stängde 23 september 2016

Lättviktsteknik i industriella tillämpningar

Stängde 23 september 2016

Erbjudande för att skapa branschöverskridande ny kunskap och snabbt få ut lättviktsteknik i industriella tillämpningar.

Stängd
Stängde 15 mars 2016

Strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt, Förprojekt våren 2016

Stängde 15 mars 2016

Strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt, Förprojekt våren 2016

Stängd
Stängde 23 september 2015

Lättvikt - hösten 2015

Stängde 23 september 2015

Lättvikt - hösten 2015

Stängd
Stängde 10 mars 2015

Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt - våren 2015

Stängde 10 mars 2015

Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt - våren 2015

Senast uppdaterad 7 juni 2018   |   Statistik för sidan