Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt

Det strategiska innovationsprogrammet samlar parter för att genom forskning och innovation sprida industriell tillämpning av lättviktsteknik. Här listas ansökningstillfällen inom utlysningen.

Lättare produkter ger högre energieffektivitet

Området lättvikt omfattar både material- och konstruktionsteknik och ger lösningar till lättare produkter som i sin tur leder till lägre resursbehov och högre energieffektivitet.

Lättvikt, ett svenskt styrkeområde

Lättviktsområdet är en styrka för Sverige och dess högteknologiska industri. I Sverige finns många globalt framgångsrika företag inom bland annat flyg och fordon, en stark metallindustri och en skogssektor inom vilken nya produkter och tillämpningar tas fram. Förmågan att utveckla världsledande kompetens inom lättviktsområdet bidrar till att stärka industrins konkurrenskraft och gör en nationell, svensk kraftsamling kring lättvikt nödvändig.

Det strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt styr mot mål inom miljö, tillväxt och innovationseffektivitet där svenska produkter och lösningar framgångsrikt ska nå slutkunder. Programmet har som mål att uppnå lägre vikt till lägre kostnader, att utvecklingstiderna ska kortas och att nya, innovativa lösningar ska tas fram. Detta uppnås genom satsningar inom bland annat forskning, kompetensuppbyggnad samt test och demo.

Kontakt

Cecilia Ramberg

Programchef

+46 70 780 60 52

Claes de Serves

Handläggare

+46 8 473 32 21

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 25 april 2019

Lättviktsteknologi: Genomförbarhetsstudier och forsknings- och innovationsprojekt

Stängde 25 april 2019

Utlysningen riktar sig till företag, institut, universitet, högskola och andra juridiska personer med verksamhet i Sverige. Syftet med utlysningen är att stärka svensk konkurrenskraft inom lättviktsteknologi.

Stängd
Stängde 21 juni 2018

LIGHTer - branschöverskridande samverkan

Stängde 21 juni 2018

Stärker svensk konkurrenskraft inom lättviktsteknik och bygger nya lösningar utifrån branschöverskridande samverkan.

Stängd
Stängde 4 september 2017

Lättviktsteknik i industriella tillämpningar

Stängde 4 september 2017

Erbjudande för att skapa branschöverskridande ny kunskap och snabbt få ut lättviktsteknik i industriella tillämpningar.

Stängd
Stängde 23 september 2016

Lättviktsteknik i industriella tillämpningar

Stängde 23 september 2016

Erbjudande för att skapa branschöverskridande ny kunskap och snabbt få ut lättviktsteknik i industriella tillämpningar.

Stängd
Stängde 15 mars 2016

Strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt, Förprojekt våren 2016

Stängde 15 mars 2016

Strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt, Förprojekt våren 2016

Stängd
Stängde 23 september 2015

Lättvikt - hösten 2015

Stängde 23 september 2015

Lättvikt - hösten 2015

Stängd
Stängde 10 mars 2015

Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt - våren 2015

Stängde 10 mars 2015

Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt - våren 2015

Senast uppdaterad 28 januari 2019 Sidansvarig: Claes de Serves Statistik för sidan Diarienummer 2014-06237