Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Strategiska innovationsprogrammet för SIP LIGHTer

Det strategiska innovationsprogrammet samlar parter för att genom forskning och innovation sprida industriell tillämpning av lättviktsteknik. Här listas ansökningstillfällen inom utlysningen.

Tidigare ansökningstillfällen

LIGHTer småföretag 2023
Stängde 19 september 2023

Syftet är att utveckla svenska små och medelstora företag till högspecialiserade leverantörer av lättviktslösningar.

SIP LIGHTer - Lättviktsteknologier för cirkulära värdekedjor
Stängde 10 maj 2023

SIP LIGHTer - Lättviktsteknologier för cirkulära värdekedjor

Multilateral Eurekautlysning inom lättviktsteknik 2023
Stängde 25 april 2023

Internationella konsortier kan söka finansiering för forsknings- eller utvecklingsprojekt inom lättviktsteknik.

LIGHTer Småföretag - hösten 2022
Stängde 21 september 2022

LIGHTer Småföretag sker inom ramen för SIP LIGHTer, med syfte att utveckla små- och medelstora företag till högspecialiserade leverantörer av lättvikts-lösningar till svensk industri. Projekten ska kopplas till Lättviktsagendan och bidra till att uppfylla dess effektmål. Tre olika projektformer kan sökas; Småföretagsprojekt, Test- och demo-projekt samt Deeptech-projekt.

SIP LIGHTer: Samverkansprojekt för hållbarhet och konkurrenskraft
Stängde 30 september 2021

Branschöverskridande samarbeten som tar fram nya lösningar, metoder, demonstratorer och ny kompetens inom lättvikt.

SIP LIGHTer: Samverkansprojekt för hållbarhet och konkurrenskraft
Stängde 15 oktober 2020

För projekt och studier som stärker hållbarhet och konkurrenskraft inom lättviktsområdet med hjälp av branschöverskridande samverkan.

Mer information om programmet hittar du på dess webbplats

Sip LIGHTers webbplats

För information om utlysningen och kontaktpersoner, se respektive utlysningssida. 

 

Senast uppdaterad 21 maj 2024

Sidansvarig: Claes de Serves

Diarienummer 2014-06237

Statistik för sidan