Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Multilateral Eurekautlysning inom lättviktsteknik 2023

I detta erbjudanden kan internationella konsortier av näringsliv, industri och akademi söka finansiering för forsknings- och utvecklingsprojekt inom lättvikt.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Denna projektutlysning är för forsknings- eller utvecklingsprojekt inom lättviktsteknik.

Vem kan söka?

Konsortier av näringsliv, industri eller akademi från minst två av de länder som deltar i Eureka. Minst ett svenskt SMF måste delta.

Hur mycket kan ni söka?

Högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader upp till cirka 5 miljoner kronor finansieras. Projekten kan pågå i upp till tre år.

Viktiga datum

 • Multilateral Eurekautlysning inom lättviktsteknik

  De nationella finansieringsorganen från Österrike, Belgien (Flandern och Vallonien), Kanada, Frankrike, Luxemburg, Sydkorea, Spanien, Sverige och Schweiz har anslagit medel till organisationer som samarbetar i internationella FoU-projekt inom området lättvikt.

  Vad handlar erbjudandet om? 

  Lättviktsteknologier är den nyckelteknik som möjliggör miljövänliga lösningar, samtidigt som den tillför kommersiellt värde, inom alla branscher. Driven av mobilitetsrelaterade utmaningar är lättviktsteknik vägen till grundläggande resursbesparingar. I en alltmer uppkopplad värld är samarbete över gränserna avgörande. Starka partnerskap inom ledande europeiska regioner och över hela världen ger tillgång till kunder, teknologier och bästa praxis för alla intressenters företag och forskningsinstitutioner.

  Effekter som lättviktsteknologier ska riktas mot:

  1.     Optimera energi- och resurseffektivitet

  2.     Skapa hållbara värdecirklar

  3.     Förstärk lättviktsintegration på fler områden

  Alla sektorer med behov av lättviktsteknik är välkomna.

  Hur ansöker man på Eureka?

  Skapa ett konto på Eurekas ansökningsportal (ett per konsortium) och välj den finansieringsmöjlighet du vill ansöka till.

  Eurekas ansökningsportal 

  Använd portalen, fyll i ett ansökningsformulär per konsortium (på engelska) och bjud in andra konsortiumpartners att fylla i ett partnerformulär.

  Ladda upp ett GANTT-diagram (ett per konsortium), ett undertecknat och ifyllt formulär för medsignatur (som du kan ladda ner från plattformen) och eventuella ytterligare nödvändiga bilagor.

  Din ansökan kommer att kontrolleras för fullständighet och behörighet innan den granskas på nytt med ett standardutvärderingsförfarande. Om det lyckas kommer ditt projekt att få en Eureka-label.

  Det sista steget är att slutföra och underteckna ett konsortiumavtal. Vi rekommenderar att du söker juridisk rådgivning när du upprättar ditt konsortiumavtal.

  Hur ansöker man på Vinnova?

  Den Eureka-ansökan från det internationella konsortiet bedöms parallellt med de nationella hos respektive lands finansierande myndighet. Därmed ska det svenska konsortiet skicka in en ansökan till Vinnova samtidigt för båda plattformarna har deadline den 25 april 2023, 12:00 CEST.

  Vinnova kommer att använda Eureka ansökan på engelska som projektbeskrivning i ansökan till Vinnova och den ligger till grund för den nationella bedömningen. Därför är det viktigt att den kompletta Eureka ansökan med information om internationell budget, projektplan, Gantt schema och internationella projektparter kommer med även till Vinnova. Samma behörighets- och utvärderingskriterier som Eureka använder tillämpas av Vinnova, med undantag att minst ett svenskt SMF måste delta.

  Baserat på den internationella och den nationella ansökningen samt en eventuell projektintervju gör Vinnova en slutgiltig bedömning om projektet får finansiering eller inte. De ansökningar som blir godkända får även så kallad Eureka-label.

  Ansök hos Vinnova

  Läs utlysningstexten

  I utlysningstexten hittar ni all information om utlysningen, bland annat detaljerad information om bedömningskriterierna och våra formella krav. Det är viktigt att ni läser den noga innan ni påbörjar er ansökan.

  Ansökan och utlysningstext Eureka Call for lightweighting projects

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Peter Lindberg

  Kontaktperson Eureka

  +46 8 473 31 93

  Tero Stjernstoft

  Utlysningsansvarig handläggare

  +46 8 473 32 96

  Samer Yacoub

  Kontaktperson Lättvikt

  +46 8 473 31 86

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2023-00615

  Statistik för sidan