Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Styrsystem med aktiv säkerhet i tung fordon

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd RTCD
Bidrag från Vinnova 1 250 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - juni 2013
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2010-02097sv.pdf (pdf, 407 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att utforska lastbilsunika möjligheter för aktiv styrning för att höja trafiksäkerheten. Med hjälp av aktiv styrning finns det möjlighet att påverka det föraren känner i ratten och i vissa fall även möjlighet att ändra förarens styrvinkel. Några lastbilsspecifika trafiksäkerhetsproblem som vältolyckor, överstyrande vinterdäck eller sidvindskänslighet kan påverkas med hjälp av styrning vilket har varit syfte med forskningsprojektet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet valde att utforska vältstabilitet och överstyrning med vinterdäck. För att förbättra vältstabilitet utvecklades en algoritm som påverkar rattmomentet vid närmande av bilens vältgräns. Prov visade att systemet påverkade förarens beteende och att de generellt sänkte sin hastighet med rätt kalibrering. Den andra funktionen som utvecklades var artificiell understyrning för typiska vinterdäcksuppsättningar. Funktionen lyckas motarbeta överstyrningstendenser men hur förare upplever detta kunde inte provas i en provbil av praktiska skäl.

Upplägg och genomförande

Funktionalitet utvecklades i första hand teoretisk med hjälp av simuleringsmodeller och lyftes senare in en fysisk prototyp för aktiv styrning, antingen vinkelöverlagring eller momentöverlagring. Med hjälp en fysisk prototyp är det möjligt att utvärdera förarprestanda samt föraromdöme för de nya funktionerna. Prototypen för vinkelöverlagring färdigställdes inte före projektets slut av olika praktiska skäl.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 februari 2020

Diarienummer 2010-02097

Statistik för sidan