Styrning av fordonsburna programvaruarkitekturer

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94120 HC1N
Bidrag från Vinnova 3 142 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - mars 2013
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI