Styrning av fordonsburna programvaruarkitekturer

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94120 HC1N
Bidrag från Vinnova 3 142 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - mars 2013
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2009-00091_SV.pdf (pdf, 528 kB)

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00091

Statistik för sidan