Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Styrd kylning vid sätthärdning för optimal hållfasthet - QuenchCool

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Swerea IVF AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 7 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Syftet är att öka utmattningshållfastheten hos sätthärdade komponenter genom att styra kylförloppet till långsam kylning vid låga temperaturer. Målet är att ta fram en förklaringsmodell för styrd kylning som möjliggör optimering av process mot utmattningshållfasthet beroende på stål. Mekanismerna för en ökad utmattningshållfasthet vid styrd kylning ska klarläggas samt inverkan på olika sätthärdningsstål. Processfönstret för tekniken ska tas fram.

Förväntade effekter och resultat

Målet är en förbättrad hållfasthet med mer än 15% (tre gånger längre livslängd) genom styrd kylning för dagens och framtidens komponenter som dessutom inte medför extra kostnad eller längre processtid. Inom projektet ska det tas fram modeller för hur kylningshastigheten påverkar utmattningshållfastheten så att produktionen snabbare kan anpassas till nya komponenter och stållegeringar för att korta ledtiderna. Användare av tekniken är bl a tillverkare av transmissioner till tyngre fordon.

Planerat upplägg och genomförande

Styrd kylning måste idag ställas in genom ´trial and error´ då mekanismerna inte är kända. Projektet kommer i ett doktorandprojekt att ta fram modeller för hur kylningshastigheten påverkar utmattningshållfastheten. Arbetet kommer att innebära värmebehandling av provstavar och komponenter, modellering, metallografiundersökningar och utmattningsprovning av kugghjul samt resultatspridning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 mars 2021

Diarienummer 2016-03345

Statistik för sidan