Structural Genomics Consortium (SGC)

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Bidrag från Vinnova 17 999 998 kronor
Projektets löptid december 2004 - december 2007
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2003-03010

Statistik för sidan