Structural Genomics Consortium (SGC)

Reference number
Coordinator Karolinska institutet - Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Funding from Vinnova SEK 17 999 998
Project duration December 2004 - December 2007
Status Completed

External links

Last updated 25 November 2019

Reference number 2003-03010

Page statistics