Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Strengthening Academic and Industrial Image Analysis Collaboration through Meriting

Diarienummer
Koordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Centrum för bildanalys
Bidrag från Vinnova 1 130 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - november 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet och syftet med projektet är att projektledaren, Dr. Ida-Maria Sintorn får möjlighet att meritera sig akademiskt och industriellt inom området virusanalys. Meritering består i huvudsak av tillämpad forskning, utbildning och införskaffande av projektledningserfarenheter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet förväntas leda till en stark koppling och kunskapsflöde mellan akademi, Centrum för bildanalys, och industri, Vironova AB, vars kärnteknik baseras på bildanalys. För projektledaren förväntas projektet leda mot en docentur, möjligtvis patent, ett flertal publikationer, samt utbildning och erfarenhet inom utbildning, ledarskap och projektstyrning vilka alla är både akademiskt och industriellt mycket meriterande.

Upplägg och genomförande

Projektledaren kommer under projekttiden vara anställd på Centrum för bildanalys men befinna sig åtminstone en dag per vecka hos Vironova AB. Vid Centrum för bildanalys kommer hon handleda doktorander, utbilda sig inom pedagogik och ledarskap, bedriva tillämpad bildanalysforskning, samt publicera artiklar. Vid Vironova kommer hon tillämpa och implemenetera forskningsmetoder, få insyn och ansvara för kundprojekt, möjligen skriva patent och införskaffa projektledningserfarenheter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04756

Statistik för sidan