Streamateria

Diarienummer 2016-04396
Koordinator GURINGO AB
Bidrag från Vinnova 1 690 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Från analog till digital
Ansökningsomgång Från analog till digital 2016

Syfte och mål

Ladda upp dina mått, låt din avatar prova plagget du vill ha, tryck på print och du kan hämta ut det i en pop-up butik! Projektet Streamateria avser att utveckla en prototyp för en digital tjänst som erbjuder måttanpassade, komposterbara plagg med kort livslängd som i kombination med print-on-demand stationer kan konsumeras utan miljöskuld. Plagg man kan uppleva men inte äga - likt mat. Genom att skapa plagg som är designade att dö redan från början kan vi skapa en virtuell ström av design som inte bara möjliggör unika, förhöjda användarupplevelser utan även cirkulära flöden av råvara.

Förväntade effekter och resultat

Förhoppningen är att bana väg för nya system av strömmar mellan designer producent retail och konsument. Detta kan på sikt öppna dörren för helt nya affärsmodeller för produktion, distribution och konsumtion av bärbart mode. En implementering av denna digitala tjänst kan, förutom skuldfri konsumtion innebära förhöjda konsumentupplevelser, mindre åtgång av flygbränsle, inget onödigt spill vid produktion av kläder, ingen realisation av kläder, ingen tvätt med den miljöpåverkan det innebär samt inga långa transporter av plagg.

Planerat upplägg och genomförande

Vi avser genomföra en större marknadsanalys för att fastställa nyckelmålgrupper och deras behov. En erkänd designer / varumärke engageras sedan för att säkerställa ett attraktivt innehåll. Parallellt sker en sammanställning av befintlig mjukvara för automatisering, motion capture, 3D scanning, mapping samt betalsystem. Denna konverteras sedan till en gemensam standard. Ett interaktivt gränssnitt samt tjänst designas samt programmeras. Den digitala tjänsten testas live i fysisk prototyp och i relevant kontext. Projektet utvärderas för att utgöra underlag för uppskalning.

Externa länkar

Hemsida som visar tjänsten samt processen för slutkonsument. I dagsläget kopplad till showcase på Arlanda.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.