Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Streamateria

Diarienummer
Koordinator GURINGO AB
Bidrag från Vinnova 1 690 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målsättningen med projektet vara att utveckla en prototyp för en digital tjänst med måttanpassade, komposterbara plagg med kort livslängd som med print-on-demand stationer kan konsumeras i slutna kretslopp. Vi har lyckats ta fram en digital plattform - en applikation för iOS - som stödjer denna produktionsprocess. Plattformen har två väsentliga funktioner: 1 Materialarkiv för BtoB där olika parter kan hitta samarbetsparter för cirkulära affärsmodeller. 2 En konsumentanpassad plattform för cirkulär och transparent livsstilskonsumtion.

Resultat och förväntade effekter

För konsumenten är plattformen en blandning mellan Amazon (produktinnehållet samt försäljning) och Vogue (attraktivt content) men bygger på cirkulära processer och skuldfri konsumtion. Alla produkter går antingen att köpa (via extern e-handel) eller att att placera i appen egen wish list. Plattformen fungerar även som materialarkiv och matchmaking för BtoB aktörer som avser utveckla cirkulära processer. Maskiner och material som stödjer den digitala prototypen är - med stöd av Vinnova - under utveckling och kommer under 2019 att bygga vidare på projektets resultat och visioner.

Upplägg och genomförande

Upplägget med en ickelinjär interaktionslogik och ett tvärdisciplinärt samarbete, har varit framgångsrikt men emellanåt tids- och energikrävande. Då projektet ifrågasätter våra förväntningar på själva definitionen av ordet hållbarhet samt även bygger på transparens och cirkulära flöden för konsumtion så uppstår det uppenbara svårigheter i genomförande. Även att föra en produktionskedja in i den digitala världen och sedan ut igen - via cirkulära principer - kräver samverkan av flertalet discipliner. Svårigheter med befintliga stuprör har varit uppenbara.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-04396

Statistik för sidan