Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

StorySpot-validering av affärsmodell

Diarienummer
Koordinator StorySpot AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Under projektet har vi validerat vår affärsmodell och kunnat tydligaregöra en tidplan för när olika intäktsben kan sjösättas. Efter projektets genomförande har vi kunnat påbörja försäljning direkt och arbeta utifrån den modell vi tog fram under projektets arbetspaket 2 för att strax efter projektets avslut kunna nå våra första intäkter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vårt förväntade resultat var att ha en modell redo för försäljning. Idag har vi inte bara det, utan vår kundundersökning bidrog också till att arbeta upp ett kontaktnät att potentiella kunder som är mycket intresserade av vår produkt.

Upplägg och genomförande

AP 1: Vi intervjuade ett flertal aktörer inom turism och platskommunikation enligt en intervjumodell framtagen för projektet. AP 2: Utifrån resultaten i AP1 tog vi fram, utvecklade och paketerade våra "Plustjänster", samt återkopplade de med kunder, för att göra de helt redo för försäljning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00697

Statistik för sidan