Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Storskalig smart destinationsladdning

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Intitieringsprojektet har utvecklat förutsättningarna, idén samt konstellationen för att realisera storskalig smart destinationsladdning och uppfyller därmed målsättningen för initieringsfasen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i en analys av behoven inom områdena: Samhälle, affärsmodeller, systemeffektivitet, användning, robusthet och tilläggstjänster. Slutsatsen är att det finns en mängd behov som effektivt tillgodoses av den föreslagna lösningen. Initieringsprojektet har utvecklat en smart elnätslösning där laddenergin till ett antal bilar skall fördelas på ett användarvänligt sätt, givet en viss maximal laddeffekt in till parkeringsområdet. Vidare har projektet resulterat i ett förslag på samverkansprojekt.

Upplägg och genomförande

Initieringsprojektet har genomfört en omvärldsanalys och en behovsanalys baserat på en stor mängd möten med experter och aktörer samt workshops. Därefter analyserades och fastställdes ansvar, roller och möjliga affärsmodeller mellan berörda aktörer. Sedan tidigt i projektet har det även funnits ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte med det parallellt pågående projektet Hemmaladdning för flerfamiljshus i städer - Fallstudie Göteborg (Projektnr. 41235-1) som delvis finansieras av Energimyndigheten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04314

Statistik för sidan