Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Storareasensor för temperaturmonitorering - för detektion av infodringsslitage och processoptimering

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 3 030 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att ta storareasensorn närmre ett produktstadie genom att höja den tekniska mognadsgraden, men också genom att sammanföra relevanta aktörer för detta. Detta syfte har uppnåtts projektet och vi har idag en sensor som klarar de tuffa miljöer som tillämpningarna innebär. Det innebär att nya typer av försök och undersökningar kan göras som är mer inriktade på att undersöka kundvärdet av sensorn, dvs hur datan kan skapa ett mervärde i processerna. Vi upplever också att det inom projektgruppen finns ett stort intresse för fortsatt arbete med tekniken.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har vidareutvecklat en fiberoptisk temperatursensorteknologi för monitorering av stora ytor infodring i heta processer. Detta är nu en robust teknik som klarar tuffa miljöer. Troliga effekter i närtid är ett ökat intresse för tekniken och vidare utveckling som inriktar sig mot hur sensordatan kan tillföra värde till processen. Vi ser också möjligheten att kommersialisera tekniken och intresse för detta finns i projektgruppen.

Upplägg och genomförande

Projektet var ett samarbete mellan Rise Acreo (koordinator), Rise IVF, Högskolan i Borås, Fiberson, Sandvik, Höganäs, Södra Cell, Agellis Group och ABB. Det fölls sig naturligt att utvecklingen i projektet styrdes av industritesten. Arbetet inriktades på att utveckla sensorer och anpassa utläsningsutrustningen för att möta kraven i respektive tillämpning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-01882

Statistik för sidan