Stockholm som test arena för framtidens mobilitet

Diarienummer 2016-03391
Koordinator RISE VIKTORIA AB - RISE VIKTORIA AB - Kista
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - april 2018
Status Beslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Nationell individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Syftet är att stärka samarbetet mellan, och kompetensen hos, de ingående parterna (Viktoria Swedish ICT och ITRL) och därmed bidra till att Sverige och Stockholm kan bli ledande inom forskning, utveckling och innovation kring framtidens mobilitetlösningar. Mer specifikt är syftet att stärka kunskap om, och kompetens kring de behov/krav som finns hos framtidens användare av automatiserade fordon genom att gemensamt belysa dessa frågor.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska skapa formen för framtida samarbete mellan akademi och institut för en starkare forskningsmiljö inom automatiserade fordon i Sverige. På kort sikt ska föreslaget samarbete mellan ITRL och Viktoria Swedish ICT skapa synergieffekter hos ingående parter och dess pågående initiativ.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet pågår under 12 månader och kommer specifikt utforska användarperspektivet på automatiserade fordon. Forskare Maria Klingegård (Viktoria Swedish ICT) kommer vistas 1-2 dagar i veckan vid KTH för att interagera med medlemmar vid ITRL. Exempel på aktiviteter innefattar gemensamma möten med behovsägare (industri och myndigheter), deltagande och utformning av gemensamma seminarier, utformning och handledning av doktorand/examensarbeten, utbyte av data, deltagande i demonstrationer, planering och skapande av framtida gemensamma projektansökningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.