Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Stockholm som test arena för framtidens mobilitet

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE VIKTORIA AB - Kista
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Syfte och mål

Projektet har haft till syfte att stärka samarbetet och kompetensen hos, de ingående parter, RISE Viktoria och ITRL vid KTH genom gemensamma aktiviteter och fysisk placering av forskare Dr. Maria Klingegård vid ITRL, KTH, Stockholm. Långsiktigt samarbete har etablerats och under projektets gång har projektansökningar, examensarbeten, och gemensamma event genomförts.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har uppfyllt sina mål genom gemensamma examensarbeten, projektansökningar, och genomförande av event inom automatiserade fordon som stärkt de ingående parters kontaktnätverk.

Upplägg och genomförande

Ett samarbete mellan ITRL och RISE Viktoria har etablerats genom att Dr. Maria Klingegård från RISE Viktoria har varit fysiskt placerad på Integrated Transport Research Lab (ITRL), KTH, ca 1 dag/vecka och har därigenom möjliggjort för mobilitetsforskning med bas i stockholmsområdet. Gemensamma seminarier, handledningar och planering och genomförande av forskningsstudier har karaktäriserat arbetet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2017

Diarienummer 2016-03391

Statistik för sidan