Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Start Precision

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - KTH Skolan för kemi bioteknologi och hälsa
Bidrag från Vinnova 1 317 380 kronor
Projektets löptid februari 2023 - oktober 2023
Status Avslutat
Utlysning Impact Innovation - utlysningar gemensam
Ansökningsomgång Impact Innovation: Var med och utveckla framtidens strategiska innovationsprogram

Syfte och mål

Projektets syfte och mål att kraftsamla tvärs discipliner av aktörer och bygga en ansökan för ett nationellt programkontor för missionsdrivna projekt för att uppnå god och jämlik hälsa genom hållbar produktion och framtagande av diagnostik och läkemedel för framtida välfungerande samhällen, möttes väl. Projektet ledde till nya nätverk och interaktioner av parter från sjukvård, grundforskning inom matematik, maskininlärning, diagnostik, cellbiologi och fysik till expertis inom cancer, produktionssystem, global hälsa, formulering, automation & uppskalning av produktion.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat att kraftsamla nationellt och bygga en ansökan för ett nationellt distribuerat programkontor med bred förankring inom industri och akademi lyckades väl. Det slutgilitiga förslaget med ett programkontor centralt placerat på ett tekniskt lärosäte men tätt kopplad med noder på sex geografiskt och sektoriellt spridda lärosäten, 3 branschorganisationer, 2 nationella forsknings-infrastrukturer, ett globalt läkemedelsbolag och ett globalt bolag inom tung industri förväntar vi oss ska ge en uppsjö av ingångar till nya missionsdrivna lösningar tvärs sektorer

Upplägg och genomförande

Det initiala konsortiet har hållit löpande möten och workshops under projekttiden för att samla perspektiv och förenas kring tänkbara lösningar mot en gemensam mission samtidigt som behov kring systemförändringar och former för etablerande av programkontor utvecklats. Kontinuerligt har fler parter tillkommit med perspektiv och erfarenheter för utformandet av ansökan. Projektet var framgångsrikt, men skulle blivit ännu mer effektivt utfört ifall samtliga detaljer kring utlysningen som uppdaterades kontinuerligt, varit kända från start.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 november 2023

Diarienummer 2022-03663

Statistik för sidan