Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Stärkt social hållbarhet och resurseffektivitet under byggskedet i stadsutvecklingsprojekt

Diarienummer
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - Exploateringskontoret
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden

Syfte och mål

Projektets syfte var att utveckla arbetssätt och metoder för att implementera innovativa lösningar för klimat och resurseffektivitet under byggskedet i stadsutvecklingsområden och samtidigt verka för stärkt trygghet, rörlighet och hälsa. Projektet har uppfyllt målet som var att ta fram en projektansökan med stark aktörskonstellation med åtgärder för trygghet, rörelse och hälsa samt resurseffektivitet i byggskedet. Målet var vidare att ta fram en ansökan med säkrad medfinansiering. En ansökan planeras att skickas till InfraSweden i januari.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet av genomförbarhetsstudien är en genomarbetat och väl förankrad FoI ansökan i enlighet med ansökan och startrapport. Den förväntade effekten av efterföljande FoI studie är demonstrerade och verifierade produktionsmetoder för att utforma hållbara ytor för hantering av massor i byggskedet som både sparar resurser och minskar klimatutsläppen och ger förutsättningar för en tryggare och mer positiv upplevelse av stadsdelsområdet under och efter byggtiden

Upplägg och genomförande

Projektet har bestått av arbetspaketen Social hållbarhet/Trygghet och hälsa; Bygglogistik samt Stadens styrning. Tvärs igenom dessa AP har arbetet drivits genom tre processer som har genomsyrat alla AP och verkat för att integrera de olika sakområdena. Processerna har består av möten och workshops som där åtgärder samt aktörskonstellation har diskuterats. Utöver förslagen på åtgärder och aktörer har omvärldsanalys genomförts. En viktig del av genomförande projektet har varit förankring av åtgärder samt säkring av medfinansiering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 april 2018

Diarienummer 2018-00664

Statistik för sidan