Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Stärk entreprenörskapets förändringsledarskap - stimulera innovationskraften

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Navigator - Skapa Tillväxt i Skalbara Bolag
Bidrag från Vinnova 3 391 300 kronor
Projektets löptid december 2022 - oktober 2025
Status Pågående
Utlysning Utlysning för Strategiska satsningar relaterade till Ekosystem

Syfte och mål

Genom att stärka entreprenörskapet och stimulera innovationskraften i mikro- och småbolag med stöd av en navigator, en blandning av entreprenörskap och externt management, ska vi driva fram fler ”guldkorn” och hållbar tillväxt i hela landet. Skapa en normförändring och sänka trösklarna för innovativa entreprenörer att stärka förändringsledarskapet. Det ska vara enkelt att få in rätt extern management i ledningsprocesserna och lika naturligt för det mindre företaget, som att det stora bolaget har expertkompetenser och har ett strategiskt synsätt på sin förnyelseprocess.

Förväntade effekter och resultat

Dokumentation kring entreprenörskap, som stärker sitt förändringsledarskap och förmår skala upp och växa över 10 anställda, på ett innovativt sätt. En lösning på normförändring/finansiering för att få bolag att ”driva vidare” genom innovativ tillväxt. 80 % av bolagen ska ha uppnått ekonomisk hållbarhet. 10 % ska ha ”poppat upp” och påbörjat förnyelsen/innovationen under de två åren. 80 % ska ha förnyat sina strategiska ledningsprocesser och skapat utrymme för att skala upp innovativa idéer i nära anslutning till projekttiden eller ett år senare. Synliggöra innovationskraften.

Planerat upplägg och genomförande

Dokumentera bolagens utgångsläge och progress. Tre individuella möten med koordinatorn, för att dokumentera och sammanställa under navigatortiden. Ett möte med alla bolag ett år efter avslutad navigator. Rekrytering 25 innovativa tillväxtbolag, 5 per science park. Mål och processkartläggning - fastställa behovet av externa tillväxtkompetenser. Matchning innovativa entreprenörer med tillväxtledare, fyra med olika perspektiv, två kvinnor och två män. Sju stycken navigatormöten. Train the trainer för koordinatorer. Samla ihop framgångssagor och synliggöra dem.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 december 2022

Diarienummer 2022-03737

Statistik för sidan