Stafeet

Diarienummer 2018-01214
Koordinator LimeSense AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Externa länkar

Stablefeet: A Smart Gait Rehabilitation Insole is a product of LimeSense AB for elderly health care.