Stafeet

Diarienummer 2018-01214
Koordinator LimeSense AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Stafeet (Stabil feet) är en bärbar innersula som syftar till att rehabilitera gångstörningen genom att korrigera positionen, svängningen och ståndpunkten på foten vilket resulterar i ett stabilt gångmönster. Dess syfte är att minska risken för fallande genom att ge aktiv bio-vibrationsåterkoppling (en signal som skickas till patienten för att lyfta eller tryckfot för att upprätthålla symmetrin i gångmönster). (översatt från engelska)

Förväntade effekter och resultat

Vi löser problem som är relaterat till gångstörningarna. Vid äldre ålder resulterar asymmetrisk gång i fall som är ledande orsak till allvarliga skador och dödsfall. Asymmetrisk gång är orsakad av Stroke Hemiparisis eller svaga lemmar (Parkinsons patienter). Primärt syfte med Stafeet skulle vara utformningen av en fungerande prototyp för rehabiliteringsändamål; gör dem "att kunna återigen och leva ett hälsosamt liv". Dessutom kommer det att bidra till att minska risken för fall och allvarliga skador.

Planerat upplägg och genomförande

Stafeet är utformat för äldre som har problem med gångbesvär. Primärt kommer det att utformas för patienter med stroke, parkinson och gångbesvär. Projektplanen är att utveckla och testa en prototyp och genomföra en marknadsundersökning i Norden för att identifiera marknadens behov. Milstolpe 1: Utför marknadsanalys och kartläggning på bred nordisk nivå (Norden) för att identifiera marknad och kundbehov. Milstolpe 2: Utveckla och testa en arbetsbords prototyp (Hårdvaruplattform och programvara). Milstolpe 3: Försök vid rehab-centra för testning av vår prototyp.

Externa länkar

Moving soon to www.stafeet.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.