Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Stadsbruk Rosengård - odling för en hållbar stad

Diarienummer
Koordinator XENOFILIA AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet Stadsbruk är att hitta en metod och ta fram koncept för boende i stadsmiljö att odla för egen eller kommersiell vinning, och därmed också skapa arbetstillfällen. Arbetsgruppen har utefter sina verksamhetsområden och erfarenheter arbetat med idéer till konceptframtagning för projektet, ur ekonomisk, ekologisk, administrativ och social aspekt. Fokus har legat på spridning och idéutveckling i Malmö och till hela Sverige. 7 kommuner är engagerade. 32 odlare är engagerade.

Långsiktiga effekter som förväntas

För att möjliggöra ett lyckat och långtgående projekt har ett samarbete och ett nätverk mellan Gatukontoret, Miljöförvaltningen och Fastighetskontoret etablerats och har gått med som medfinansiärer för etapp B. 14 organisationer, föreningar och företag är engagerade. En rekrytering av privatpersoner som vill odla har skett, liksom odlarträffar och grunden till organiseringen och projektplaneringen är lagd.

Upplägg och genomförande

Styrgruppen med representanter från SLU, Xenofilia och Malmö Stad har meriter inom näringsliv, praktisk odling och organisation av densamme, administration, projektledning, akademi och forskning. I styrgruppsmötena har tagits fram riktlinjer för fortsatt arbete. En mindre visningsodling med pumpor etablerades i marknadsföringsyfte med stor framgång genom pressuppbåd och torghandel. Grödorna såldes sedan till innekrogen Saltimporten Canteen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00888

Statistik för sidan