Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Stadens Kontrollrum

Diarienummer
Koordinator SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 479 413 kronor
Projektets löptid april 2016 - september 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är ökad resiliens mot störningar i regionen och finna nya lönsamma affärer. Att effektivisera och öka samarbetet i Stadens Kontrollrum runt kontrollrumsfunktionalitet både tekniskt och operativt Målet är att lansera Stadens kontrollrum som ett nytt affärskoncept där vi kan erbjuda produkter och tjänster i vårt kontrollrum för kunder och samarbetspartners regionalt, nationellt samt internationellt. En ökad samverkan i regionen för ökad resiliens och samarbete runt krissituationer, såväl som i det dagliga operativa samt strategiska arbetet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Välutvecklad Kommunikationsteknik och informationsdelning ger oss ett stort produktutbud i affärsmodellen som ger en positiv miljöpåverkan i form av minskat CO2e utsläpp. Utvecklad resilient stad som ger medborgarna en ökad trygghet samt en tydlig modell för samhällsvinster. Attraktiv region med nya affärsmöjligheter och en etablerad affärs- och samverkansmodell. ´Stadens Kontrollrum´ är ett applicerbart koncept för andra städer, regioner nationellt och internationellt och dess aktörer.

Upplägg och genomförande

Fokus har varit på att identifiera intresserade och relevanta aktörer i Västerås med omnejd, att få deras syn på ett ´stadens kontrollrum´. Aktörerna har deltagit i workshops och intervjuats enskilt för att få diskutera och föra fram sina behov i detalj. Resultatet är ett antal storyboards från aktörerna och korta bildberättelser som utgår från aktörernas nuvarande situation, problem och behov kopplat till hur stadens kontrollrum skulle kunna underlätta genom att skapa rätt förutsättningar i form av rätt information och samordning av samhällets resurser.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2016-00480

Statistik för sidan