Spridning av metoder tillhörande NTMCalc 3.0

Diarienummer
Koordinator Nätverket för Transporter och Miljön
Bidrag från Vinnova 220 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04812

Statistik för sidan