Spridning av metoder tillhörande NTMCalc 3.0

Diarienummer 2009-04812
Koordinator Nätverket för Transporter och Miljön
Bidrag från Vinnova 220 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - juni 2010
Status Avslutat