Methods communication within NTMCalc 3.0

Reference number
Coordinator Nätverket för Transporter och Miljön
Funding from Vinnova SEK 220 000
Project duration January 2009 - June 2010
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-04812

Page statistics