Språk i vården

Diarienummer 2018-01131
Koordinator Språk i vården AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovative Startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Syfte och mål

Projektets syfte var att med tidigare användarutvärderingar som underlag utveckla prototyper som skulle vara färdiga för att testas i samband med projektets slutdatum. Projektets stora fokusområden har varit att uppdatera och omarbeta befintlig mjukvara samt att anpassa och utöka det frasbibliotek som översättningsverktyget är baserat på. Projektets mål har uppfyllts och prototyper finns färdiga för att testas.

Resultat och förväntade effekter

Prototyperna är färdiga enligt projektmål och börjar att testas i samband med projektets slutdatum. Prototyperna ger oss i en nära framtid möjlighet att att nå betalande kunder på den svenska och europeiska marknaden samt ger oss en större möjlighet att få investerare att satsa på vårt bolag. De slutliga produkterna som baseras på prototyperna kommer att kunna hjälpa miljoner människor att få en bättre vård samtidigt som de förenklar arbetet för vårdgivare och sänker deras kostnader.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med att analysera användarloggar och användarutvärderingar från tidigare pilot-version. Fokusgrupper hölls med vårdpersonal från flera kliniker för att utvärdera behov i prototyper. Översättare rekryterades och användes för att sammanställa ett nytt bibliotek av fraser. Ny mjukvara för iOS och Android uppdaterades och utvecklades som tillät tvåvägsöversättning. CMS uppdaterades och en molntjänst sattes upp för att hantera en växande mängd material och data. Nya användargränssnitt har togs fram.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.