Språk i vården

Diarienummer 2018-01131
Koordinator Språk i vården AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet ar att utifran tidigare marknadsanalys och feedback från användare utveckla tva prototyper tillsammans med vardpersonal och patienter. Prototyperna ska med nya anvandargranssnitt ge anvandarna mojligheten att enkelt anpassa appen efter sina behov.

Förväntade effekter och resultat

Två prototyper som är redo att testas och valideras i kliniken.

Planerat upplägg och genomförande

Dataloggar och anvandning av var pilot-app analyseras for att bestämma utformningen av de nya prototyperna. Nya anvandargranssnitt och koder utvecklas av vara IT-konsulter vår grafiska designer. Fokusgrupper med vardpersonal, patienter och tolkar utgor grunden for att valja vilka nya medicinska fraser som ska oversattas och spelas in samt sakerstalla att dessa ar medicinskt korrekta. Oversattare med medicinsk kompetens kommer att oversatta och spela in fraser som ar utvalda.

Externa länkar

http://sprakivarden.se/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.