Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Spelprototyp: Righteous

Diarienummer
Koordinator STATION INTERACTIVE AB
Bidrag från Vinnova 1 853 464 kronor
Projektets löptid april 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet ”Spelprototyp: Righteous” har varit att utveckla en prototyp som visar på marknadspotentialen i en fullskalig produktion och publicering av datorspelet ”Righteous” med målet att med hjälp av detta material attrahera investerare och/eller förlag för vidare finansiering. Syfte och mål är redan att betrakta som delvis uppfyllt då prototyp och tillhörande material har utvecklats och flertalet gånger använts som underlag vid införsäljning och förhandlingar. Till dags dato har inget kontrakt för vidareutveckling ännu tecknats, men diskussioner pågår.

Resultat och förväntade effekter

Utöver en spelprototyp så inkluderar resultatet av projektet även annat tillhörande material i form av en ”filmtrailer” samt mindre videos, storyboards och presentationer som utvecklats för att visa på potentialen i en fullskalig produkt. Effekten av prototypen och tillhörande material har redan så här tidigt varit betydande då de redan innan projektet slutförts kunnat användas i införsäljningsprocessen. Uppskattningsvis så har ca 50 säljmöten genomförts, ”teaser trailern” har visats ca 3700 ggr, materialet har lovordats av branschen och diskussioner med investerare pågår.

Upplägg och genomförande

Upplägget med en inledande förproduktion, en prototyputveckling samt inledande diskussioner med potentiella kunder upplevdes som bra och både förproduktionen samt kundkontakten påverkade prototyputvecklingen på sätt som inte kunde förutspås vid projektets början. Förproduktionen gav tidiga signaler som påverkade vilken genre spelet skulle utvecklas mot under prototypperioden. De första kundkontakterna gjorde gällande att prototypen tidigt räckte för att förmedla spelets vision vilket gjorde att senare delen av projektet även kunde ägnas åt kompletterande material.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 mars 2017

Diarienummer 2017-00756

Statistik för sidan