Spelprototyp: Righteous

Diarienummer 2017-00756
Koordinator STATION INTERACTIVE AB
Bidrag från Vinnova 1 897 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - vår 2017

Syfte och mål

Righteous är en verklighetsbaserad skildring av en svensk sjuksköterskas heroiska insatser för judiska flyktingar under andra världskriget. Vi vill med Righteous använda spelmediet på ett nyskapande sätt för att skapa en lättillgänglig upplevelse som ändå berör svåra ämnen. Spelprototypen är ämnad att bevisa spelet/produktens potential att med en underhållande mekanik samt ett starkt narrativ engagera och beröra spelaren. Målet är att använda Spelprototypen Righteous för att attrahera investerare för att kunna finansiera hela produktionen och ta produkten till marknaden.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet av projektet är en spelprototyp som bevisar potentialen i en framtida fullskalig produkt med spelprototypen som utgångspunkt. Efter avslutat projekt, så kommer projektet/spelprototypen att visas upp för relevanta förlagspartners och andra potentiella investerare för att söka partnerskap och vidare finansiering för att ta produkten till marknaden. Den förväntade effekten är att spelprototypen av Righteous kommer att bli den avgörande faktor som leder till ett samarbete med investerare och/eller förlag och säkrar finansiering av en full produktion.

Planerat upplägg och genomförande

De första månaderna av projektet ägnas åt research samt åt att utreda tekniska och designmässiga förutsättningar och testa spel-scenarion samt mekaniker. Detta för att styrka de teorier vi har innan vi går vidare med produkten till nästa steg. De sista månaderna av projektet ägnar vi åt att bygga och färdigställa prototypen. Målet med prototypen är att komma så nära slutprodukten som möjligt gällande visuell kvalité och spelmekanik. Övriga aktiviteter inkluderar identifiering av möjliga kunder och samarbetspartners samt utredning av förutsättningar för varumärkesskydd.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.