SPECT - metod och utrustning för skydd mot joniserande strålning

Diarienummer 2016-01789
Koordinator Mittuniversitetet - Avdelningen för elektronikkonstruktion
Bidrag från Vinnova 2 886 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem. Forsknings- och innovationsprojekt 2016

Syfte och mål

Framtagning av en metod och elektronisk utrustning för skydd mot joniserande strålning, genom att samtidigt detektera strålningstyp (gamma, etc.) och partikelenergi. Genom jämförelse med inbyggd databas innehållande kända radioaktiva material kan strålkällan identifieras, presenteras och eventuellt alarm ges. Projektmål: En mätmetod, med tillhörande lab-demonstrator för identifiering av radioaktiva källor En plan över hur en tillverkningsbar produkt ska realiseras, tekniskt och finansiellt

Förväntade effekter och resultat

Projektparterna får tillgång till ny kunskap och kommersialiserbar utrustning inom strålningsskydd. Tillämpningarna är monitorering av radioaktivitet (radon mm) i gruvor och tunnlar, säkerhetskontroll (tull/gränsövergångar, flygplatser, terroristskydd), medicinska lab, övervakning i miljön kring kärnkraftverk, mm. Projektet bidrar även till vidareutveckling av spets- och insatsområdena mikronanoelektronik samt sensorer, men även av andra områden som fotonik, byggsätt, och inbyggda system.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inleds med att identifiera vilka systemkrav de olika tillämpningarna har vad gäller känslighet och spektralupplösning. Därefter kommer mätningarna att simuleras på lämpliga detektorstrukturer. Baserat på resultaten väljs lämplig uppsättning av detektorer, utläsningselektronik och mjukvara ut, och utvecklas till en lab-demonstrator. Producerbarhets/kostnadsaspekten är en viktig faktor som tas hänsyn till. Utrustningen kommer att testas både i lab och i realistisk industriell mätmiljö.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.