Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SPECT - metod och utrustning för skydd mot joniserande strålning

Diarienummer
Koordinator Mittuniversitetet - Avdelningen för elektronikkonstruktion
Bidrag från Vinnova 2 886 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att utveckla två instrument för mätning av radioaktiv strålning. Instrumenten ska vara baserade på mikroelektronik och fylla gap där inga nuvarande utrustningar uppfyller kraven på noggrannhet, användbarhet eller ekonomi. Projektet har uppfyllt sina mål genom utvecklingen av en radondosimeter och ett handhållet gammainstrument för identifiering av radioaktivitet i konstruktionsmaterial.

Långsiktiga effekter som förväntas

En prototyp till radondosimetern har utvecklats och är under test. En patentansökan avseende metoden är under utarbetande. Utrustningen kommer att kommersialiseras av projektdeltagare. Den utvecklade prototypen uppfyller kraven på känslighet och strömförbrukning. Vidare har principen för ett enkelt handhållet gammainstrument verifierats. Lösningen bygger på en scintillatorkristall med en fotodiod och pulselektronik. Enheten kan via spektrum identifiera olika radioaktiva ämnen.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med fördjupade studier kring marknadsläge och konkurrenssituation, föreskrifter på strålskyddsområdet samt behov av strålningsmätning i gruvor. Dessa ledde till utveckling av en radondosimeter och ett enkelt handhållet gammainstrument. Teknisk utveckling har genomförts i nära samarbete mellan Mittuniversitetet, Gammadata och NOTE. LKAB har bidragit med användarsynpunkter relaterade till arbete i gruvor. SSM har bidragit med stöd kring regelverk och tillämpning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 mars 2021

Diarienummer 2016-01789

Statistik för sidan