Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sömlöst i attraktiva städer

Diarienummer
Koordinator Karlstads universitet - SAMOT - The Service and Market Oriented Transport Research Group
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - januari 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte och mål har varit att sammanföra aktörer intresserade av att utveckla sömlösa transportlösningar för attraktiva städer. Vi har analyserat och identifierat en lösning med hög potential. Som ett resultat presenterar vi ett idémässigt- och systematiskt utvecklingsarbete. Vi har antagit ett processorienterat förhållningssätt där vi utvecklar kunskap inom tre tydligt identifierade, avgränsade och prioriterade områden: Sömlöst resande, Former för samverkan och dialog i nätverksrelationer, Bytespunkten som tjänsteplattform för sömlöst resande.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det övergripande resultatet av projektet är att aktuella problem och behov för sömlöst i attraktiva städer nu delvis kartlagts genom gemensamma insatser från forskare, näringsliv och offentlig/privat sektor. Detta har i sin tur resulterat i att ett konsortium som tillsammans kommer utveckla en sömlösmiljö där kollektivtrafik förenas med användarens behov för ökad livstillfredsställelse. I slutrapporten (bifogad) anges några mätbara resultat och leverabler, bl a ett projektavtal och en ansökan steg 2.

Upplägg och genomförande

Projektets syfte och mål har varit att utveckla en konstellation inom hållbara transporter för att inom samarbetsprojektet utveckla ett koncept kring sömlösa hållbara alternativ till bilen. Ett övergripande mål är att bidra till attraktiva städer. Detta syfte och mål har uppfyllts genom ett antal workshops under hösten 2014. Intresset för projektet är stort, ett antal aktörer har anslutit sig till nätverket och vill delta i ett eventuellt kommande samverkansprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-00758

Statistik för sidan