Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SolarBora solcellsdriven personlig microgrid för matlagning

Diarienummer
Koordinator Solar Bora AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

I projektet skulle teknik för matlagning på solel och affärsmodell tas fram och testas. En prototyp för en solenergilösning på landsbygden togs fram och testades i verklig miljö en i ett västafrikanskt land (Mali). Målet på sikt är att lansera en produkt som möjliggör matlagning för tre hushåll som tillsammans äger en solanläggning. Målet med denna fas var att ta fram icke-industrialiserade prototyper av både hård och mjukvara samt att genomföra fälttest för att få proof of concept. Fälttest genomfördes med mycket lyckat resultat.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den långsiktiga effekten som eftersträvas är att de över 600 miljoner personer söder om Sahara som idag använder ved och träkol för sin matlagning skall byta till matlagning på induktionsspis driven av solel. Projektet adresserar följande av FNs hållbarhetsmål: Mål 7.1: Ger tillgång till ekonomiskt överkomlig "riktig" 230V el till familjer söder om Sahara utan grid-anslutning. Mål 13.3: Familjer kommer använda produkten för att begränsa klimatförändringar genom att byta från vedeldad matlagning (vilket leder till avskogning) till matlagning på solel-driven induktionsspis.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i tre delar. Förberedande systemdesign: Systemdesign definierades, batterilösning utreddes och definierades, affärsmodell samt legala aspekter vid småskalig elförsäljning utreddes. Prototyputveckling: Alla delar av hårdvaran togs fram på tidig prototypnivå med mål att genomföra fälttest. Fälttest med medverkan av användare för att testa den utvecklade prototypen genomfördes. Huvuddelen av funktionerna testades. Familjerna som testade var nöjda och Solar Bora fick svar på vilken ytterligare utveckling som är nödvändig.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00545

Statistik för sidan