Solar powered Low cost seawater Desalination (SOLD)

Diarienummer 2018-00934
Koordinator Stockholm Water Technology AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Syfte och mål

Det övergripande syftet med SOLD är att på Gotland utvärdera möjligheten att använda ett innovativt soldrivet system med kapacitiv avionisering (CDI) för att rena havsvatten och på så sätt erbjuda dricksvatten. Samtidigt som man ökar vetskapen på marknaden i Sverige. Särskilda mål är: 1.Validera och bygga trovärdighet för CDI som en teknik för att tillhandahålla dricksvatten 2.Förstå styrkor och svagheter i CDI i den relevanta miljön 3.Evaluera ekonomi och bärkraft för att använda soldriven CDI för dricksvattenlösningar 5.Utnyttja studien för att bygga en skalbar affärsmodell

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska bygga upp kunskapen samt identifiera applikationsområdena för Stockholm Water Technology (SWT) och hjälpa till med finjustering av affärsplanen för 20182021. Ett framgångsrikt projekt kommer att bidra till att generera investeringar och är ett nödvändigt tillskottet för att öka verksamheten och marknadsföra SWT-produkter i Sverige och på andra marknader. Det växande behovet av vatten globalt, kombinerat med det faktum att SWTs produkter ligger i linje med både mål 3 och 7 av Agenda 2030, förväntas bidra till att företaget kan ha 0,1% av den globala marknaden år 2025.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är planerat att genomföras under 9 månader. Månad 1-3 kommer att användas för att studera vattenkvaliteten på testplatsen med hjälp av lokala konsulter, samt anpassa prototypen (inkl. förbehandlingsstadier och kontrollenhetsinställningar) baserat på testplatsens krav. Mellan månad 2-9 kommer produkten från SWT sedan att utvärderas med avseende på arbetsoptimering, kapacitetsmatchning, nedsmutsningshastigheter och CAPEX / OPEX som behövs för genomförandet. Uppgifterna kommer att användas för att utöka antalet applikationer, samt för att finjustera tekniken.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.