Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Solar powered Low cost seawater Desalination (SOLD)

Diarienummer
Koordinator Stockholm Water Technology AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

SOLD projektet fokuserade på att lösa validera en ny teknik som till en låg kostnad kan omvandla havsvatten till dricksvatten, ”Capacitive Deionization” (CDI). Genom att sätta upp en första prototyp, utforskade projektet fördelar och begränsningar av CDI-tekniken genom att studera CAPEX och OPEX på systemnivå, dess energibehov och parametrar för vattenåtervinning. Förutom upptäckten av vissa tekniska korrigeringar, ledde dessutom projektet till att nya marknadssegment identifierades och de, tillsammans med en förbättring av tekniken kommer att vara fokus för nästa fas.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets resultat tyder på att SWT-CDI-tekniken kan vara ett viktigt verktyg i arbetet med att omvandla vatten från Östersjön till dricksvatten, genom förnybar (solenergi) energi. Detta öppnar möjligheten till avsaltning med en ren energikälla, utan att vara beroende av det lokala elnätet. CDI: s höga effektivitet för att avlägsna metall-joner som kalcium och magnesium gör det också lämpligt för applikationer inom industrin samt grundvatten. En ökad användning av SWT-tekniken kommer också att indirekt främja användningen av förnybar energi såsom solenergi.

Upplägg och genomförande

En pilotenhet bestående av en soldriven CDI-modul, som utvecklats med den patenterade teknologin från SWT, installerades nära havet vid Torsby Sjöväg i Värmdö utanför Stockholm. Vatten pumpades direkt från havet in i SWT-systemet och tillhörande reservoarer, genom en förfiltreringsenhet och leddes sedan in i CDI-enheten. Vattenledningsgivare, flödesmätare och energi-mätare installerades på specifika punkter för att mäta strömförbrukning, vattenåtervinning och vattenkvalitet, och säkerställa att reningen av havsvatten nådde existerande standarder för dricksvatten.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-00934

Statistik för sidan