Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

social@risk - ett verktyg för ansvarstagande i leverantörsleden

Diarienummer
Koordinator GLOBALWORKS LUND AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Kränkningar av arbetsrätt och mänskliga rättigheter är endemiska i dagens leverantörskedjor. Den senaste forskningen menar att det rådande revisionssystemet ej hanterar de lagbrott och brott mot uppförandekoder tillfredsställande. Globalworks har utvecklade ett system för att upptäcka överträdelser och mäta sociala risker. social@risk screenar sociala medier, extraherar information och klagomål samt identifierar lagöverträdelser och brott mot mänskliga rättigheter. Under 2017 anpassade Globalworks social@risk tillsammans med utvalda pilotkunder.

Långsiktiga effekter som förväntas

Globalworks Lund AB genomförde femton testfall inom tillverkningsindustrin i Kina, elva inom textilindustrin och fyra inom elektronikindustrin. Vi jämförde våra resultat med resultat från interna revisionsprotokoll, tidigare rapporter och öppna databaser. Tillsammans med våra pilotkunder kunde vi dra slutsatsen att social@risk ger ny och mer detaljerad information än tidigare använda metoder, inklusive revisioner gjorda på plats. Nästa steg är att utveckla social@risk till ett system som kontinuerligt övervakar sociala medier i ett flertal riskländer och sektorer.

Upplägg och genomförande

Globalworks arbetade tillsammans med VAUDE, ett ledande märke inom frilufts industrin. Globalworks screenade alla kinesiska underleverantörer och identifierade en rad tidigare okända sociala risker. Dessutom anpassade vi social @ risk som ett verktyg för offentlig upphandling. Vi samarbetade med den nationella samordnaren för socialt ansvarstagande vid offentlig upphandling, Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten. Vi levererade en omfattande rapport om sociala risker hos fyra Dell-leverantörer i Kina.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00244

Statistik för sidan