Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Sociala och hållbara innovativa modeller för en accelererad klimatomställning

Diarienummer
Koordinator Peak Innovation AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2023 - oktober 2023
Status Avslutat
Utlysning Impact Innovation - utlysningar gemensam
Ansökningsomgång Impact Innovation: Var med och utveckla framtidens strategiska innovationsprogram

Syfte och mål

Vårt projekt, SEOS (Sociala och hållbara innovativa modeller för en accelererad klimatomställning) fokuserade på att omforma det svenska energisystemet genom att skapa förutsättningar för accepterade sociala modeller för samexistens och samarbete vilket ska leda till ökad förnybar energiproduktion och samarbete. Med deltagande av över 80 aktörer och ett starkt fokus på att skapa sociala modeller för hållbarhet och samexistens, har vi skapat förtroende och förståelse. Genom en gemensam ansökan med Lindholmen Science Park arbetar vi nu tillsammans mot våra gemensamma mål.

Resultat och förväntade effekter

Över 80 relevanta aktörer där alla förstår vikten av att främja nya sociala modeller för hållbar energiomställning. Projektet har bidragit till att fler förstår utmaningen för att kunna öka förnybar energiproduktion. Noterat är att alla länder har samma utmaning, inte minst de med ursprungsbefolkning. Vår ambition var en egen ansökan och vi hade en stark gruppering bakom oss för att göra detta. Medfinansieringen en otroligt stor utmaning, ett resultat är gemensam ansökan med Lindholmen SP.

Upplägg och genomförande

Projektet organiserades genom en mångfald av aktiviteter, inklusive digitala och fysiska möten, workshops samt intervjuer. Alla de engagerade 80-talet relevanta aktörerna var involverade på olika sätt. Projektet involverade även ett antal experter inom olika områden, vilket bidrog till en nyanserad förståelse från olika systemperspektiv. Deras deltagande förstärkte projektets helhetsbild och gav värdefulla insikter för hur ett Programkontor skulle kunna designas för att långsiktigt skapa nya sociala modeller för en hållbar energiomställning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 november 2023

Diarienummer 2022-03661

Statistik för sidan