Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Snubblometer® - det första pålitliga riskbedömningsverktyget för fallprevention

Diarienummer
Koordinator INFONOMY AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - januari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Under projektets gång har Infonomy utvecklat en affärsplan som kommer att styra kommersialiseringen av Snubblometer® - en medicinsk apparat samt tillhörande programvara för en tillförlitlig bedömning av fallrisk och fallprevention hos personer över 65 år.

Resultat och förväntade effekter

Den framgångsrika kommersialiseringen av Snubblometer® kommer att göra det möjligt för Infonomy att etablera en ny funktionell och teknisk standard i äldreomsorg, vilket kommer att lägga grund till bolagets långsiktiga tillväxt och lönsamhet.

Upplägg och genomförande

De huvudsakliga metoderna för genomförandet av projektet var informationsinsamling samt analys av primär och sekundär marknadsdata. Projektet var uppdelat i tre arbetspaket: (Strategisk affärsanalys, Modellering av affärsmodell, Framtagande av affärsplan) och pågick i sex månader.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 juli 2017

Diarienummer 2017-03353

Statistik för sidan