Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SnowSat-en AI-strategi för effektiv vattenkraftproduktion

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Dept of Earth Sciences
Bidrag från Vinnova 6 013 684 kronor
Projektets löptid november 2020 - november 2025
Status Pågående
Utlysning AI - Spets och innovation
Ansökningsomgång AI i klimatets tjänst

Syfte och mål

De globala snöförhållandena förändras i snabb takt på grund av klimatförändringarna, särskilt på höga breddgrader. En noggrann kartering av snöfördelning och mängd är mycket värdefull för vattenresursfrågor och för klimatstudier, men det är fortfarande en stor utmaning. I detta projekt strävar vi efter att använda artificiell intelligens (AI) och Internet-of-Things (IoT) för att förbättra uppskattningen av snövattenlagring i Sverige från satellitobservationer.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt kommer att leda till förbättrad förvaltning av vattenresurser till vattenkraftsektorn, ökad vattenkraftproduktion och förbättrad beredskap för extrema väderhändelser. Detta kommer ytterligare att bidra till Sveriges nollutsläppsmål för växthusgaser och hjälpa samhället att utveckla skarpare klimatmål och bättre anpassningsstrategier.

Planerat upplägg och genomförande

Detta projekt består av fem huvudkomponenter: (1) utveckla ett unikt och heltäckande referens snödataset, (2) undersöka prestanda för olika satellitobservationer för att beskriva distribuerade snödjup, (3) ta fram ett nytt riktmärke för hur AI-algoritmer kan användas för att beräkna snödjup och snödensitet, (4) generera en ny och högkvalitativ snömängdsprodukt, och (5) och ta fram en prototyp för en snötjänstportal baserad på den nyutvecklade snöprodukten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 februari 2024

Diarienummer 2020-03395

Statistik för sidan