Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Snabbt fostertest (NIPT) via digital räkning av fetalt DNA

Diarienummer
Koordinator OLINK BIOSCIENCE AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Vårt mål var att utveckla ett snabbt, billigt och säkert fostertest för kromosomavvikelser baserat på unik teknologi som detekterar cirkulerande DNA från ett blodprov. Teknologin har optimerats och visats fungera på blodprover och med standardapparatur som finns tillgänglig i många laboratorier. Forskare inom bioinformatik har designat ett dataskript för probedesign som identifierar målsekvenser i DNA

Långsiktiga effekter som förväntas

Den molekylära teknologin är optimerad i ett modellsystem och är även testad på blodprov. Metoden kommer att kunna användas för fostertester men även för patientuppföljning och terapival vid cancerbehandling. Det bioinformatiska skriptet för probedesign går att applicera även för andra teknologier som kräver avancerad, storskalig probedesign.

Upplägg och genomförande

Olink Bioscience har utvecklat och optimerat den molekylära teknologin. Forskare inom bioinformatik från Uppsala Universitet har utvecklat dataskriptet för att finna målsekvenser i genomet. Olink Bioscience har även vidareutvecklat affärsplanen och samverkat med instrumenttillverkare, slutanvändare, kliniker, regulatorisk expertis och IP-rådgivare för att definiera marknadsmöjligheterna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 maj 2017

Diarienummer 2017-01441

Statistik för sidan