Snabbt fostertest (NIPT) via digital räkning av fetalt DNA

Diarienummer 2017-01441
Koordinator OLINK BIOSCIENCE AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Swelife och MedTech4Health- Projekt för bättre hälsa vår 2017

Syfte och mål

Projektets mål är att verifiera ett snabbt, billigt och säkert fostertest för kromosomavviklser inklusive Downs syndrom. Projektledaren, Olink Bioscience, har utvecklat och äger rättigheterna till unik molekylär teknologi för att detektera och digitalt räkna foster-DNA i ett blodprov från gravida kvinnor.

Förväntade effekter och resultat

De blodbaserade tester som nu är tillgängliga på marknaden baseras på sekvenseringsteknologi som är dyr och utförs av specialiserade laboratorier. Vårt test baseras på snabb och direkt kvantifiering av foster-DNA med apparatur som finns tillgänglig i de flesta analyslaboratorier. Det förväntade resultatet är ett enkelt, billigt och pålitligt fostertest som kan göras tillgängligt för fler kvinnor och förhoppningsvis tidigare under graviditeten.

Planerat upplägg och genomförande

Olink Bioscience kommer att leda projektet, verifiera och vidareutveckla den molekylära teknologin, testa den på blodprover, undersöka möjligheterna till automatisering samt utveckla en affärsplan i nära samarbete med behovsägare och kunder. Forskare vid Uppsala universitet kommer att bidra med bioinformatisk kompetens och designa de DNA prober som krävs för att detektera foster DNA samt bidra med statistisk kompetens och dataanalys.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.