Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

”SMOOTh” System av system för hållbara urbana godstransporter

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Volvo Group Technology
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Slutrapport 2018-02016.pdf(pdf, 1783 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med förundersökningen var att lägga grunden för att välja ett system av system-användningsfall med stor potential för vidare forskning och utveckling mot ett realiseringsprojekt och demonstrator i Göteborg år 2021. Förundersökningen resulterade i följande leveranser: - Nordstan som relevant användningsfall - En modell för bedömning av logistisk och hållbarhetseffektivitet - Scenarier för lovande designlösningar - State of the art studie av SoS som tillämpas på godstransporter - Ny kunskap och rekommendationer för en huvudstudie - Ett starkt konsortium

Långsiktiga effekter som förväntas

Förstudien har lagt grunden för en ansökan till ett huvudprojekt inom SoSSUM. En analys utfördes som en fältstudie kombinerad med en skrivbordsanalys. Resultatet för Nordstan visade en potential att minska koldioxid- och NOx-utsläppen cirka 30-40%. En första hållbarhetsbedömningsmodell utvecklades, liksom beskrivna generiska SoS Design Spaces. Förundersökningen resulterade i ett starkt och engagerat konsortium för huvudprojektet. AB Volvo, Göteborgs stad, Rise, IVL, Velove, Pling, Best, DHL, Nordstans Samfällighet, GLC och Trafikverket.

Upplägg och genomförande

Tre resultatdrivna workshops genomfördes med representanter från fordonstillverkare, myndighet, forskare, kläd-, IT-, logistik-, fastighets-, och transportföretag. Kompletterande djupintervjuer med näringsidkare i Nordstan genomfördes. Detta låg till grund för formulering av transportutmaningar och behov, samt möjliga designlösningar bestående av olika elfordon, beteendeförändringar, regleringar, nya affärsmodeller och möjliga SoS Design Spaces. Fältstudien vid Nordstan visade en potential att minska koldioxid- och NOx-utsläppen cirka 30-40%.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 juni 2018

Diarienummer 2018-02016

Statistik för sidan