Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SMF Arenaprojekt PTC oktober 2018 Brogren Industries, Finepart, RISE

Diarienummer
Koordinator BROGREN INDUSTRIES AB - Brogren Industries
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - augusti 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Tillverkning av ledskenor hor Brogrens består av plåtformning, laserskärning, maskinbearbetning av kanterna samt avslutande lasersvetsning mot omgivande plåtdetaljer. Laserskärning introducerar ett ”recastlayer” vilket tas bort genom att maskinbearbeta ner kanterna. Genom att ersätta laserskärning med mikrovattenskärning kan man ta reducera denna zon och därmed behovet av att fräsa bort lika mycket material i kanterna. Syftet var att utreda om det går att ersätta laserskärning med mikrovattenskärning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Analys av mikrostrukturen visar att mikrovattenskärning inte påverkar mikrostrukturen negativt jämfört med laserskärning. Detta innebär att Brogrens kan ersätta laserskärning med mikrovattenskärning. Den förväntade effekten är materialborttagningen vid efterföljande maskinbearbetning reduceras från 1.50 mm till 0.25 mm. Brogren Industries har därför investerat i en maskin för mikrovattenskärning av Finepart vilken ska ersätta laserskärning vid tillverkning av ledskenor.

Upplägg och genomförande

Brogrens industries tog fram 5 preparade provplåtar i Haynes 282 mtrl, 4 svetsade + mikrovattenskurna samt en provbit som enbart var mikrovattenskuren. Provbitarna skickades sedan till Element Metech AB som genomförde analys av mikrostrukturen i mikroskop. Mätningar med SEM visade att samtliga provbitar var fria från mikrosprickor. Mätningarna finns beskrivna i en internrapport av Element Metech AB som skickats till Brogren Industries.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 november 2018

Diarienummer 2018-04796

Statistik för sidan