SMF Arenaprojekt PTC oktober 2018 Brogren Industries, Finepart, RISE

Diarienummer 2018-04796
Koordinator BROGREN INDUSTRIES AB - Brogren Industries
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Att utreda om mikrovattenskärning är en lämplig skärningsprocess att använda i tillverkningskedjan av komponenter till flygindustrin. Projektet ska utreda om mikrovattenskärning har konkurrensfördel mot etablerade skärningsprocesser när det gäller plåtformade detaljer. I dag används laserskärning kombinerat med skärandebearbetning för att klara kraven kring restcostlayer

Förväntade effekter och resultat

Marknadens behov av flygmotorer i mellanklassen kommer att öka kraftigt i framtiden. Detta öppnar för intressanta möjligheter för jobbtillväxt inom den svenska flygsektorn. Det finns därmed även en potential för kraftig tillväxt för svenska underleverantörer. Brogrens Industries är en godkänd underleverantör för, maskinbearbetning och lasersvetsning av komponenter i höghållfasta material som titan och inconel och i framtiden ”kanske” mikrovattenskärning. För Finepart kan detta innebära en bredare etablering av deras metod för användning inom flygindustrin.

Planerat upplägg och genomförande

Inom ramen för projektet ska fysiska demonstratorer tas fram i samverkan mellan företagen. Analys av materialstrukturen efter mikrovattenskärning skall utföras av behörigt testföretag enligt kravbild som de samverkande företagen tillsammans tar fram samt efter kommunikation med kunder. Svetstester skall utföras för att se om man visuellt och med förstörande provning kan se någon skillnad mot dagens godkända processer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.