Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Smartare smälta

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 699 848 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - juli 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Syfte och mål

Målet var att få värdefulla mätvärden i realtid och kontinuerligt ur en stålsmälta med hjälp av fiberoptiskt avlästa keramiska sensorer. Syftet var att på så sätt erbjuda en bättre processkontroll till lägre kostnad genom bättre hantering av råvaror och energi, samt mindre manuell hantering i en annars krävande arbetsmiljö. Målet uppfylldes genom att i realtid och kontinuerligt mäta temperaturen ur en stålsmälta med hjälp av fiberoptiskt avläsning av lansspetsen i en smälta.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är ett nytt lanssystem för fiberoptiskt avläsning av temperatur kontinuerligt och i realtid. Designen ger även möjlighet till andra intressanta mätvärden. Utfallet gör att förutsättningarna fortfarande är goda för att fortsatt arbete kan leda till de från början förväntade effekterna. På lång sikt kan detta leda till att SMT stärks som världsledande tillverkare av rostfria stål och andra avancerade legeringar. Samtidigt kan Agellis bli en världsledande leverantör av sensorer för direkt och kontinuerlig mätning i en stålsmälta.

Upplägg och genomförande

Förstudien innebar en förutsättningslös studie efter lanssystem som skulle klara de extrema kraven som miljön sätter på den. Samtidigt behövde projektparterna förstå varandras kompetenser. Förutom möten på plats har vi haft telefonmöten var annan vecka för att på bästa sätt utveckla projektet. Detta tillsammans med experiment i SMTs experimentsmältor har varit mycket värdefullt. Den största svårigheten har varit att få tillgång till alla intressanta högtemperaturkeramer för att kunna pröva dess tålighet. Det har även varit långa ledtider när lansspetsar har beställts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-01807

Statistik för sidan