Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smarta sensorer för mobil insamling av atmosfäriska parametrar

Diarienummer
Koordinator SPARV EMBEDDED AB
Bidrag från Vinnova 397 650 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har uppfyllt alla mål utom några av de tekniska finesserna. Projektet har visat på behovet av ett modulärt mätsystem och hittat en första uppsättning kunder och partners. Båda projektparterna ser positivt på framtiden och vill fortsätta med vidare projekt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har identifierat en teknisk roadmap och har början på en marknadsposition att bygga vidare på. Vi förväntar oss att så småningom lansera en unik produkt på världsmarknaden.

Upplägg och genomförande

Projektet började med en design utifrån analyser av behov hos existerande kunder och analys av marknadsläget. Det var klokt att börja med en demonstrator för att verifiera analyserna och hur väl designen matchar detta. Samarbetet mellan företag och universitet har fungerat bra för att fånga olika aspekter och bredda kompetensen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-03891

Statistik för sidan