Smarta armband och klockarmband av Fidesmo och Triwa

Diarienummer 2017-03618
Koordinator Fidesmo AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Från analog till digital
Ansökningsomgång FashionTech och MediaTech - från analog till digital

Syfte och mål

Projektet har som mål att utveckla ”smarta” bärbara modeaccessoarer som man kan betala med, och möjliggör att vid senare tillfälle lägga till andra digitala tjänster såsom kollektivtrafikbiljetter och passerkort. Vi kommer också att försäkra oss om en fantastisk användarupplevelse genom att studera användarnas behov och beteenden.

Förväntade effekter och resultat

Vid projektslut ska vi ha tagit fram ett TRIWA-armband med betalfunktionalitet, genomfört två piloter med relaterade marknadsundersökningar samt identifierat de områden vi kan förbättra för vidare produktifiering och kommersialisering. Piloterna kommer också ge oss en god uppfattning om hur vi kan prissätta produkten och hur den framöver ska kunna bära vidare kostnader. Vi har vid projektets slut upparbetade partners för en skarp kommersiell lansering.

Planerat upplägg och genomförande

I ett första steg definieras kraven på antenn och chip i form av storlek och flexibilitet. Antennen och klockarmbandet designas sedan och certifieras enligt Mastercards och Visas krav. En liten pilot med klockarmband som betalningsbärare planeras, genomförs och utvärderas. Parallellt med detta genomförs den mjukvaruutveckling som måste göras för att stödja en större pilot. Baserat på de lärdomar som drogs i den lilla piloten genomförs en större pilot om upp till 1000 användare och 10 distributionscentraler.

Externa länkar

https://www.fidesmo.com/ www.triwa.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.