Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smart Textiles - Vinnväxt pilotprojekt i Silicon Valley

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Borås - Smart Textiles
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid februari 2019 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet gav en större förståelse för den världskända kulturen kring Silicon Valley. Genom vistelsen fick vi kunskap om möjligheterna för start-ups/företag i Silicon Valley området gällande främst TINC. Det är nu enkelt att inspirera företagen att ta del av TINC och kunna vara länken för att förenkla kontakter. Projektet gav en inspiration och omvärldsanalys för hur man kan ta vidare idén om att etablera en ”Smart Textiles Show room Silicon Valley Hub”. Vistelsen gav flertalet värdefulla kontakter som nu följs upp med syftet att etablera fördjupade samarbeten.

Långsiktiga effekter som förväntas

Innovationskulturen tar vi med oss in i vår miljö. Här breddas nu kontaktytorna. Projekt inom ramen för detta är redan uppstartat. Kunskapen om TINC programmet har varit värdefull. Nu finns det möjlighet att vara en länk för företag. Utveckling av det internationella arbetet tar vi nu vidare genom att processledaren för Smart Textiles fått ett Senior Fellowship genom Wallenbergstiftelsen i Silicon Valley och på Nordic Innovation House i Palo Alto. Ett 10 månader långt uppdrag som innebär än mer möjligheter till fördjupade kontakter och samarbeten inom olika områden.

Upplägg och genomförande

Vi utgick från en kartläggning och en planering för en effektiv vistelse. Styrgruppsordförande och en Ledamot besökte projektledaren under vistelsen. Det var ett bra sätt för att skapa förankring internt och möten på plats. Befintligt nätverk att bygga vidare på är en fördel. Det sker många aktiviteter och en tydlig plan är viktigt för att undvika fel fokus. Kulturen är en annan, här krävs att man har förståelse och kan anpassa sitt arbetssätt. Under vistelsen gjordes en resedagbok veckovis för att summera intryck och för att sprida information internt och externt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 februari 2019

Diarienummer 2019-00800

Statistik för sidan