Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smart Pole Exploitation (SPEX)

Diarienummer
Koordinator SMART INNOVATION SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - mars 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet och målet med projektet var att utreda om det är tekniskt, ekonomisk och finansiellt genomförbart att fortsätta att driva innovationsprojektet Smart Pole. Nästa fas omfattar tester i verklig miljö förberedelser för marknadslansering. Målet med detta innovationsprojektet Smart Pole är att kunna erbjuda en ekonomisk och miljövänlig lösning som ersätter nuvarande kreosotimpregnerade trästolpar som används för el och telefoni och även för att möta behov av nya elstolpar för en växande energimarknad i Europa.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av projektet är att det finns teknisk, ekonomisk och finansiell genomförbarhet för en fortsatt innovationsprocess. En plan har utvecklats för denna. En ansökan har gjorts till Horizon 2020 och SME instrumentet för att täcka de finansiella behoven för att ta oss till marknadsintroduktion. Detta förväntas ta cirka 24 månader.

Upplägg och genomförande

Projektet omfattade 7 deluppgifter: 1. Förberedelser för fullskalig produktion 2. Förberedelser för pilotinstallationer på nyckelmarknader i Europa 3. Förberedelser för marknadsintroduktion på Europamarknaden (marknadsundersökning och analys) 4. Utveckla en IPR strategi, rutiner innovation management och kartläggning av lagkrav 5. Utveckla en kommunikationsstrategi 6. Utveckla en finansiell strategi 7. Uppdaterad affärsplan / slutrapport

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 november 2017

Diarienummer 2017-05106

Statistik för sidan