Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smart City Marketplace

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Avdelningen för industriell ekologi
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet för projektet var att utreda potential, barriärer, krav, lösningar, affärsmodell och förutsättningar för en hyperlokal marknadsplats som etablerar den delade ekonomin i lokalsamhälen. Ett identifierat krav var att marknadsplatsen ska utgöras en fysisk och digital komponent för för tjänster och varor baserade på mikrotransaktioner, etablera ett konsortium som representerar marknadsplatsens värdekedja, samt koordinera processen för att sammanställa en ansökan för steg 2 samverkansprojekt. Samtliga uppsatta mål uppfylldes under intieringsfasen.

Långsiktiga effekter som förväntas

En fullt införd delningsekonomi skulle för ett hushåll kunna innebära en årlig besparing på 7 % av hushållsbudget och en minskad avfallsmängd på 20 %. För de svenska hushållen skulle detta kunna innebära en årlig besparing på 98 miljarder kronor och 88 000 ton avfall samt upp till 2 miljoner ton växthusgasutsläpp. Projektets pilotimplementering i Hammarby Sjöstaden och Norra Djurgårdsstaden förväntas leda till ett starkare lokalt engagemang kring den delade ekonomin.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med en omvärldsanalys av befintliga lösningar inom delningsekonomi: - samåkning - lån/uthyrning av varor - marknadsplatser för enklare tjänster - sociala nätverk för grannar - en mindre översikt av användandet av alternativa valutor Två miljöprofilerade stadsdelar valdes ut, och deras nyckelaktörer bjöds in till workshops för att planera etablerandet av en marknadsplats som kan överbrygga delningsekonomins identifierade barriärer. En ansökan för UDI steg 2 skapades utifrån diskussionerna med aktörerna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-04330

Statistik för sidan