Smart cement för nya övervakningssystem

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen

Syfte och mål

Huvudsyftet med projektet är att utveckla ett nytt system för betongkonstruktioner som kommer att vara tillförlitlig, extremt robust, enkel att installera och varaktig övervakning. Följande projektmålen har identifierats:optimering av syntesprocessen hos smarta cement, fastställande effekterna av des syntesparametrar, fastställande av beroendet mellan olika belastningsfaktorer och utveckling av system för övervakning av prototyp

Förväntade effekter och resultat

Det viktigaste resultatet (leveranser) i detta projekt till samhället och intressenter är en ny teknik som kommer att förbättra hållbarheten i betongkonstruktioner genom införande av multifunktionalitet som kombinerar bärförmåga med egenkontroll (självkännande) förmåga. Genomförandet av resultaten kommer att ske genom en fullskalig demonstrationsprojekt som omfattar installation av utvecklat system på befintlig struktur som tillhör Trafikverket . De erhållna resultaten kommer att korreleras med laboratoriestudier .

Planerat upplägg och genomförande

Projekttid kommer att vara 3 år 2017 - 2019. Det finns fyra milstolpare planeras för projektet: M1- optimerad syntesprocessen för cement / CNF hybrid, M2- definierade egenskaper av hydratiserade smarta cement och deras egenskaper och elektriska svar på olika typer av belastningar, M3- fullt fungerande prototyp av övervakningssystem redo för installation på verkliga strukturer. Referensgruppen träffas 5 gånger under projektets gång. De viktigaste partnerna i detta projekt kommer att Luleå tekniska universitet och Trafikverket .

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.