Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smart cement för nya övervakningssystem

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)
Bidrag från Vinnova 1 480 625 kronor
Projektets löptid september 2016 - oktober 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden

Viktiga resultat som projektet gav

Följande huvudmål för projektet uppnåddes: 1.SmartCem syntetiserades inom projektet och material stelnade till ledande och känslig matris 2. Prototypövervakningssystem baserat på SmartCem-material utvecklades 3. Effekter av syntesparametrar på egenskaperna hos SmartCem bestämdes. 4. Beroende mellan stress, belastning, temperaturvariationer, sprickbildning, fuktighetsvariationer och piezoresistiv respons bestämdes. 5.Full armerad betongelement i full skala övervakas av det utvecklade SmartCem-motorsystemet

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets huvudproduktion är ett nytt material och teknologi som gör det möjligt att bygga nya smarta självövervakande betongkonstruktioner. Tekniken kan användas för att producera sensorer vilka egenskaper som är jämförbara med de övervakade materialen. Exempelvis kommer förhållandet mellan vatten och cement, typ av cement, typ av sand och andra blandningar som används för sensorn och för betonganvändning i strukturen vara desamma. Livslängden för de nya övervakningssystemen baserad på den utvecklade tekniken kommer att vara densamma som för de övervakade strukturerna.

Upplägg och genomförande

Implementeringen av den utvecklade tekniken i verkliga applikationer kommer att göras efter ytterligare mer omfattande tester i full skala som planeras i uppföljningsprojektet som kommer att upprättas för åren 2021-2022. Under den tiden kan ett möjligt spin-off-företag bildas i samarbete med ett antal industripartners.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-03285

Statistik för sidan