Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smart automation living lab för processindustrin

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE SICS Västerås AB
Bidrag från Vinnova 1 864 541 kronor
Projektets löptid maj 2017 - oktober 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål var att ta ett första steg mot en sammanhållen testmiljö för processindustrin där flera andra testmiljöer som har specifika testinriktningar integreras. Denna testmiljö är tänkt att användas för att skapa nya innovationer, produkter och system som kan användas av processindustrin för att öka sin produktivitet, effektivitet och konkurrenskraft. Projektet har skapat ett initialt nätverk och ett första labb som kombinerar en fysisk miljö med en virtuell molnlösning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet från projektet är a) Ett nätverk av intressenter och pilotanläggningar och labb hos företag, institut och akademi. b) Ett konceptet för ett virtuellt automationssystemlabb integrerat med fysiska anläggningar. c) Framtagning av olika användarfall för att testa om SALLP har nödvändiga funktioner. Effekterna väntas bli att SALLP blir en naturlig arena för tester och innovationer inom svensk processindustri. Genom att utöka nätverket av intressenter kan vi bredda användningen av de resurser som skapats i detta och framtida projekt.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts genom en tät dialog med projektparterna och genom öppna arbetsmöten med intressenter från svensk industri. Parallellt med detta har ett fysiskt och ett virtuellt labb byggts upp och integrerat resultat från andra forskningsprojekt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-02445

Statistik för sidan