Smart automation living lab för processindustrin

Diarienummer 2017-02445
Koordinator RISE SICS Västerås AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - oktober 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Smart automation living lab för processindustrin har som målsättning att skapa ett antal sammankopplade miljöer där företag kan testa och visa nya produkter och lösningar för processindustrin. I den första delen ska vi identifiera och definiera ett antal labb. Dessutom kommer vi att tillsätta ansvariga och definiera fokusområden för labben.

Förväntade effekter och resultat

-Ett laboratorium byggt enligt en standardmodell för andra laboratorier -Rapport som beskriver nätverket av laboratorier -Plan för driften av fysiska och virtuella laboratorier -Rapport som beskriver erfarenheter, rutiner och rekommendationer -Beskrivning av aktivitetsmodellen för laboratoriet -Kontrakt undertecknad för drift av det första laboratoriet -Identifiera ett antal definierade användarfall -Plan för steg 2

Planerat upplägg och genomförande

- Besök hos potentiella laboratorier för att få en överblick av möjliga deltagare - Workshops med potentiella parter i första hand för att identifiera laboratorier, i andra hand för att identifiera parter som är intresserade av att använda och drifta laboratorierna. - Sprida information om identifierade laboratorier och tänkta användningsområden - Uppbyggnad av det första laboratoriet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.