Skogsinventering med Smartphone i Chile

Diarienummer 2018-00170
Koordinator Katam Technologies AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - april 2019
Status Pågående
Utlysning EUREKA nätverksprojekt

Externa länkar

Hemsida