Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Skogsinventering med Smartphone i Chile

Diarienummer
Koordinator Katam Technologies AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Eureka nätverksprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet var att optimera skogsmätning och skogsskötsel för det chilenska plantagebaserade skogsbruket med hjälp av Katams nydanande metoder för digital skogsmätning. Efter utförda pilotstudier, med efterföljande införsäljningsaktiviteter, avser nu den chilenska slutkunden att införa Katams mätmetoder på bred front inom sin verksamhet för att möjliggöra ett mer detaljerat beslutstöd, effektivare uppföljning och därmed en ökad volymtillväxt och ökat råvaruutbyte.

Långsiktiga effekter som förväntas

Nya digitala mätmetoder förväntas bidra till att effektivisera det Chilenska plantageskogsbruket. För Katam som bolag bidrar en första referenskund till att öppna upp den internationella marknaden inom plantageskogsbruk.

Upplägg och genomförande

Tack vara tidig behovsanalys tillsammans med lokal partner och slutkund, kunde mätsystemet justeras och anpassas under utsatt projekttid med bibehållen budget.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 juni 2018

Diarienummer 2018-00170

Statistik för sidan